Veškeré dohadování ohledně výsledků listopadové kontroly Odboru dopravy Městského úřadu Rakovník (MěÚ) krajským orgánem odstartovalo prohlášení, kdy radnice sdělila závěry kontroly. Starosta Zdeněk Nejdl (ODS) citoval novinářům celkový závěr napsaný v protokolu. Zde je mimo jiné napsáno: Celkově lze konstatovat, že nebyla zjištěna pochybení, která by vyžadovala nápravná opatření a výkon státní správy je vykonáván v souladu s platnými předpisy a v odpovídající kvalitě.

Marcel Chládek (ČSSD) vydal prohlášení a následně svolal tiskovou konferenci, kde sdělil, že starosta mluví nepravdu. Hlavní představitel města Rakovník Zdeněk Nejdl (ODS) však toto jednoznačně odmítá. „Nikdy jsem nic nezamlčoval, nikdy jsem nepravdu záměrně neuváděl. Tvrzení, že záměrně lžu, se mne hluboce dotýká a žádám o omluvu toho, kdo jej uvedl.“

Místostarosta Jan Švácha na mimořádné tiskové konferenci mimo jiné sdělil: „Nevím, čeho tím chce Marcel Chládek dosáhnout. Pokud chce pomáhat městu, tak ať proboha pomáhá, ať nás kontroluje, ale ať to dělá regulérně a ne pomluvami, tím nikomu nepomůže.“

„Panu starostovi se nemám za co omlouvat, ba naopak, a vyzývám místostarostu Šváchu, aby specifikoval, v čem tkví má pomluva,“ vzkázal na adresu starosty a místostarosty senátor Marcel Chládek (ČSSD). Ten také obvinil vedení rakovnické radnice ze špatného postoje vůči problémům, a také že radnice záměrně manipuluje s výsledky kontroly. „Vedení radnice definitivně prokázalo, že není schopno nejen problémy řešit, ale ani se k nim postavit čelem. Je to o to horší, že poskytnutí pouze první a poslední strany protokolu je záměrná manipulace s výsledky kontroly.“

Radnice jakékoliv obvinění ohledně manipulace s výsledky listopadové kontroly odboru dopravy razantně odmítá a tvrdí, že obě zveřejněné strany protokolu deklarují předmět kontroly a závěrečný výsledek, který v sobě zahrnuje dílčí závěry ke kontrolovaným agendám.

„Kontroloři do tohoto celkového hodnocení nalezená „ústy pana Chládka závažná“ pochybení nezahrnuli, což spíše ukazuje na formální charakter daného zjištění,“ sdělil tiskový mluvčí radnice Jan Polák, který doplnil: „I sám pan Chládek, vědom si citlivých údajů (adresy a data narození), novinářům protokoly na tiskovce neukázal.“

Senátor se ve svém prohlášení také vrátil k srpnové kontrole odboru dopravy, kde byla zjištěna tak závažná pochybení, že musela celou věc prošetřit i Policie ČR.

„Ačkoli Policie ČR věc již prověřila, doposud MěÚ Rakovník žádné závěry neobdržel. Nehledě na výsledek šetření byla bez zbytečného odkladu přijata opatření, která by měla zjištěné pochybení eliminovat tak, aby se obdobná věc již neopakovala,“ informoval mluvčí Jan Polák, který závěrem za radnici dodal: „Názornou manipulaci s informacemi a uváděním nepravd předvedl sám pan Chládek. Ve svých četných vyjádřeních uváděl, že jednal s koaličními zastupiteli a získal jejich hlasy pro změnu ve vedení rakovnické radnice. Jak je ovšem z vyjádření koaličních zastupitelů zřejmé, nikdy s nimi nejednal a ani je k jednání nevyzval.“