„Solankové čerpadlo je de facto tím nejdůležitějším článkem v chladícím systému. Zajišťuje zamrznutí plochy a udržuje tak led,“ vysvětlil důležitost čerpadla vedoucí zimního stadionu Jiří Karel.

Rada města rozhodla na základě došlých nabídek zakoupit nové čerpadlo v hodnotě 92 722 Kč od firmy Brematech a.s. V nadcházející hokejové sezoně by k podobnému problému dojít nemělo. Po vzoru ostatních zimních stadionů bude i rakovnický zimní stadion mít paralelně zapojena dvě čerpadla.

„Rekonstrukce solankových rozvodů bude spočívat v instalaci nového propojovacího potrubí mezi strojovnou a kanálem ledové plochy, uloženém ve stávajícím propojovacím kanálu. Jako materiál pro rozvod chlazení bude použito plastové polypropylenové potrubí pro pracovní teplotu do –15 °C,“ upřesnil informace tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. Během rekonstrukce chladících rozvodů bude nainstalováno do chladícího systému i nově zakoupené solankové čerpadlo.

„To bude instalováno z důvodu možné poruchy stávajícího starého čerpadla a při najíždění chladícího zařízení po odstávce a namrazování ledové plochy bude dosaženo vyššího průtoku solanky a tím vyššího chladícího výkonu ledové plochy, což se projeví zkrácením času na vytvoření ledu,“ přiblížil výhody dvou zapojených čerpadel tiskový mluvčí rakovnické radnice.

Se slovy tiskového mluvčího souhlasil i projektant Vladislav Taubr. Dle jeho slov je zapojení dvou, výjimečně tří čerpadel standardním řešením na většině českých zimních stadionech.