Na opravu vodní propusti použije Středočeský kraj finance ze čtyřmiliardového úvěru. Rekostrukce v celkovém objemu 3,5 milionu korun je mezi deseti dalšími investičními záměry, se kterými krajští zastupitelé pro letošní rok počítají. Kromě zmiňované Chmelištné se finanční injekce na Rakovnicku dočká i mostek v Městečku a silnice z Leontýna do Roztok. Přijetí úvěru schválilo krajské zastupitelstvo na svém pondělním zasedání.

Nejvyšší úvěr v novodobé historii„V novodobé historii krajů se jedná určitě o nejvyšší úvěr. Neznamená to ale, že bychom Středočeský kraj do budoucna neúměrně zatížili. Podle smlouvy o úvěru nebude kraj ručit svým majetkem, ale svými příjmy. Pro viditelné zkvalitnění vůbec nejrozsáhlejší sítě silnic II. a III. třídy by menší částka nebyla dostatečná. Na rekonstrukci deseti procent námi vlastněných silnic bychom potřebovali dokonce téměř 9 miliard korun. Peníze z úvěru ale použijeme kromě opravy silnic i na spolufinancování projektů ze strukturálních fondů. Významně tak zvýšíme konečný efekt celé finanční operace,“ upozornil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.