Jenže. Radnice uspěla v rámci výzev ROP s projektem na obnovu památkové zóny v Rakovníku. Veliký projekt na revitalizaci Čermákových sadů tak musel být rozdělen na menší etapy.

„Podle plánu výzev neexistuje v současné době žádný vhodný dotační titul z Evropských fondů a ani se podle dostupných informací o vyhlášení v této oblasti neuvažuje,“ odůvodnil rozdělení projektu do několika etap Jan Polák, mluvčí rakovnické radnice.

Právě i z toho důvodu začala v roce 2010 postupná rekonstrukce zelené části města Rakovníka, konkrétně příjezdová cesta a chodník k Domu dětí a mládeže a také zde vzniklo nové parkoviště.

V letošním roce plánuje město pokračovat v dalších úpravách Čermákových sadů. Radnice chce dokončit centrální chodník od Domu dětí a mládeže až k sokolovně. „Dále by se mělo pokračovat v realizaci příčného chodníku včetně lávky, který spojuje vlakové a autobusové nádraží s Pražskou ulicí. Rovněž se počítá i s obnovením mobiliáře v podobě laviček, odpadkových košů, veřejného osvětlení, či s rozšířením kamerového systému,“ řekl Polák.

Celý tento projekt druhé etapy rekonstrukce parku obnáší 7,3 milionu korun a jeho realizace závisí na tom, zda město Rakovník uspěje s žádostí o dotaci z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje.