„Mělo by dojít k odkanalizování cesty vedoucí ze středu parku směrem do ulice Spalovy, kde je povrch stabilně rozmáčen,“ sdělil tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. Chodci tak velmi často musejí podmáčený úsek obejít po trávníku a tím ho neúmyslně ničí.

„Vše by měl vyřešit roštový kanál s dostatečnou propustností a záchytným košem. Obnoven bude také povrch pěšin, ze kterých bude sejmuta vrchní vrstva lomové prosívky, opraveno podloží a následně rozprostřena nová prosívka, která bude zaválcována do podkladu,“ informoval mluvčí radnice Polák.

Podle rakovnické radnice by se oprav měl dočkat také boční vchod do šaten 2. Základní školy Rakovník, kde je problém především se šířkou ulice a pohyb vozidel je zde proto značně omezen. „Další detailní informace včetně fotografií poskytneme po zpracování uceleného materiálu,“ řekl závěrem mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Velmi často je také podmáčen chodník v parku T. G. Masaryka a to zejména u počmárané informační tabule. Zde je problém s odvodňovacím roštem.