Ještě do konce tohoto roku bude zastupitelstvo Obce Nesuchyně žádat kraj o dotaci z Fondu rozvoje měst a obcí (FROM).

Peníze obec potřebuje na opravu místních komunikací a úpravu veřejného prostranství. Starosta obce Jiří Barsa konkretizoval: „Jedná se dva miliony korun na silnice, které přiléhají či přímo navazují na návesní prostory. Desítky let už nebyly inovovány a je to na nich znát, oprava je nezbytná. Práce by mohly začít na jaře příštího roku s tím, že bychom renovovali také chodníky. Bezpečnost občanů je pro nás prioritou.“

Další peníze by měly jít na úpravy v půvabném parku kde by v jeho první části mělo vzniknout dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami a ve druhé části posezení s lavičkami pro seniory.

Náves původně nebyla ozeleněna. Osázení zeleně spadá dle záznamů do pozdějšího období okrašlovacích spolků. Postupně se náves zastromovovala stále více a dnes zeleň vytváří dojem monumentálního parku, zvláště v její jižní části s rybníky.

Z svého bude Obecní úřad v Nesuchyni financovat na jaře výstavbu sportovního přístřešku na místním víceúčelovém hřišti. „Přístřešek by měl v budoucnu sloužit jak pro sportovce tak i pro pořádání sportovních akcí. Na tento projekt jsme žádnou dotaci nedostali, a tak jej zafinancujeme ze svého. Přístřešek by nás měl vyjít na zhruba 300 tisíc korun,“ doplnil Jiří Barsa.

Nesuchyně má 430 obyvatel, vybudovaný vodovod. Je zde několik obchodů, dvě hospody v nichž se v jedné se vaří. Mateřskou školu, knihovnu, sokolovnu s tělocvičnou, velmi pěkné a početné památky lidové architektury z tradičního opukového zdiva. V obci působí hasiči, myslivci, rybáři, spolek pro chov včelstev, hraje se zde stolní tenis, volejbal a nohejbal.