Je nevyužitá a pro obec znamená jen zátěž při její údržbě. 
V současné době se podařilo vyjednat vyhovující podmínky pro prodej a o budovu je zájem.

Další záměrem obce je využít budovu nádraží. Nyní zastupitelé jednají s Českými drahami. Budova by měla v budoucnu sloužit turistickému ruchu, třeba jako informační nebo kulturní centrum, a tím sem přilákat návštěvníky.

Každé dvě hodiny sem jezdí vlak a kraj přímo vybízí k vycházkám.