Jak vůbec funguje Klub přátel dětských domovů?
Pracuje nás v něm deset tetiček. Například připravujeme děti, které odcházejí v osmnácti letech z dětských domovů a nemají kam jít. Zajišťujeme jim takzvané startovací byty. Pomáháme jim najít práci, a také aby si ji dokázali udržet.

Pomáháte také dětem, které ještě v dětských domovech žijí?
Dětské domovy podporujeme v nejrůznějších aktivitách, v kulturních i sportovních. Platíme jim základní uměleckou školu, přispíváme na studia na umělecké škole. Pořádáme dětskou olympiádu v Dětském domově Solenice. Ta přerůstá v celostátní sportovní hry, které podporujeme. Nejlepší sportovci se účastní mezinárodních sportovních her. Jednou z kulturních aktivit je právě benefiční koncert Děti dětem.

Proč se tento koncert koná v Novém Strašecí?
Tady sídlí i Klub přátel dětských domovů. Já jsem ho zakládala. Kancelář je v mém bydlišti. Všechny kulturní akce jako aukce výtvarných děl či koncerty se odehrávaly v Praze. Chtěla jsem, aby to bylo v Novém Strašecí. Proto jsme dali hlavy dohromady s vedením místního dětského domova a založili tuto tradici.

Na koncertě vždy vystupují děti z dětských domovů…
Tak jsme to chtěli. Aby právě děti z dětských domovů, kterým pomáháme, pomohly zase dalším dětem, které jsou na tom ještě hůře. Pokaždé předvedou, co se za rok naučily.

Jak se peníze k nemocným dětem dostanou?
Navázali jsme spolupráci s panem doktorem Pavlem Bočkem. Ten založil občanské sdružení Sluneční paprsek. Prostřednictvím sdružení dává dohromady malé pacienty, kteří už jsou na tom tak dobře, že mohou jet na ozdravný pobyt u moře. S nimi jezdí i obyvatelé dětských domovů. Vznikají tak krásná přátelství.

Kolik peněz se k dětem dostane?
Každý rok dáváme padesát tisíc korun. K výtěžku z koncertu můžeme přidat to, co dostáváme od různých hodných sponzorů.

Co plánujete v budoucnu?
Chceme pokračovat v naší práci, aby se nám i nadále dařilo podporovat talentované děti. Aby například dětské domovy netrápilo, že nemohou zaplatit talentovanému dítěti ZUŠ. Chceme vlastně podporovat všechny děti, a to se nám zatím daří, aby vůbec něco dělaly a neseděly jen u počítače.

To určitě stojí spoustu peněz. Jak je získáváte?
Především každý rok pořádáme v Praze aukci výtvarných děl. Moderuje ji bezvadně Saša Hemala. Na aukci už se scházejí opravdoví přátelé. Už nyní se zajímají, jestli v květnu bude aukce. Výtěžek z aukce nám pokryje činnost na celý rok. Je to obtížné. Za ta léta, děláme aukci už sedm let, se nám podařilo vytvořit partu lidí, která je nám ochotna pomáhat. Za to jim patří veliký dík. Někdy se podívají na naše webové stránky lidé, které vůbec neznáme, a pošlou nám stovku či dvě. Za to jim také děkujeme.

Počet dětských domovů, kterým klub pomáhá, se nějak zvyšuje?
Počet dětských domovů, kterým pomáháme, je pořád stejný a je rozptýlený po celé republice, ale snažíme se mít okruh co nejširší. Dětí v dětských domovech je několik tisíc a ne každému, bohužel, můžeme pomoci.