Mezi hlavní akce Programu rozvoje obce na rok 2011 patří v Lánech rekonstrukce střechy na historické budově základní školy CH.G. Masarykové v Lánech, oprava chodníků v ulicích Ke Hřbitovu a Za Školou a výstavba nové autobusové čekárny ve Vašírově.

Plány

Starosta obce Karel Sklenička konkretizoval: „Opravu střechy budeme financovat ze svého. Měla by stát zhruba 1,2 miliónu korun. Chodníky budou stát asi jeden a půl miliónu korun. V tomto případě jsme požádali o dotaci, ale samozřejmě je budeme spolufinancovat.“

Ohlédnutí

Mezi neúspěšnější projekty, ,které se Lánům podařilo uskutečnit v loňském roce, patří dle Karla Skleničky určitě výstavba chodníku Lány – Slovanka. „Tato akce byla v plánech všech zastupitelstev od roku 1990 a nám se ji v loňském roce podařilo realizovat,“ konstatoval Karel Sklenička.

Kromě již zmíněného chodníku to byla rekonstrukce ulice Na Ohradech a ulice Křivoklátská. Obec se také úspěšně zapojila do soutěže „Obec přátelská rodině“, kdy v kategorii obcí s 500-2000 obyvatel obsadila 1. místo a získala dotaci 350 tisíc korun na pro-rodinné aktivity v roce 2011.

„Dále to určitě bylo sochařské sympozium, kdy vzniklo šest nových soch, které jsou umístěny v obci,“ připomněl Karel Sklenička.

Také se pokračovalo v úpravě a údržbě zeleně v celé obci. Byla provedena rekonstrukce parčíku Kalvárie na západním okraji Masarykova náměstí včetně nočního osvětlení tamních soch, které jsou kulturní památkou.

Po celý rok byl otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se zde bezplatně odkládat objemný odpad, který se nevejde do popelnic, dále vyřazené elektrické spotřebiče a hlavně bioodpad ze zahrádek.

Největším problémem je v současné době pro Lánské výstavba čističky odpadních vod a kanalizace v části obce Vašírov.

„Máme projektovou dokumentaci, jsou vyřízena všechna potřebná stavební povolení, ale bohužel se nepodařilo sehnat potřebné finance. Konkrétně se jedná o 18 milionů korun. Loni jsme žádali z programu Státního fondu životního prostředí, ale nebyli jsme úspěšní. Letos připravujeme další žádosti z grantů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.“

Sníh

A ještě v samotném závěru aktuální informace o tom, jak se daří Lánským bojovat s dalším problémem – aktuální sněhovou nadílkou. „Snad vcelku dobře. Údržba silnic je bez problému. Největší problém je údržba chodníků. I přesto, že jsme zakoupili druhou sněhovou frézu, jsme rádi, že většina občanů si uklízí před svými rodinnými domy sama, za což bych jim rád poděkoval, a rovněž za úklid chodníků všeobecně,“ uvedl Karel Sklenička.