Celkem 26 dobrovolníků obdrželo jako dárek vánoční svíčku. „Možná se někteří diví, proč vánoční svíčky, ale chtěli jsme je předat už před vánočními svátky, kdy se na čas rozvolnila opatření. Nakonec to trvalo skoro půl roku," pronesla s díky ředitelka domova Miluše Jůnová a připomněla, že některým se práce v domově zalíbila natolik, že zde zůstali natrvalo.

Krajský radní pro sociální věci Martin Hrabánek ocenil práci zaměstnanců domova i vůli samotných klientů, kteří se s náročnou dobou dokázali vypořádat. Zároveň poukázal na nízký věk dobrovolníků, kteří zde zejména v podzimních měsících vypomáhali. „Zapojilo se tolik mladých lidí. Říká se, že mladá generace je špatná a nespolehlivá. Tady je důkaz, že to tak není. Naopak má spousta lidí dobré srdce,“ poděkoval radní.

Pak již následovala volná zábava. Hudbu obstarala rakovnická skupina Blues hoppers. Náladu přítomným pozvedlo krocení dravé zvěře, medvědice Marcelinda, klauni či hadí ženy a také pojízdná střelnice.

Místní zaměstnanci si navíc připravili i Jerusalema dance. Jde připojení se k celosvětové taneční výzvě, která se stala symbolem jednotnosti a boje proti koronaviru po celém světě.