Zemané s okolních vsí se svou družinou se už od rána sjížděli v podhradí, aby uctili a přivítali tak vzácnou návštěvu. Císaři se líbila nejen bohatá krmě, ale ikypré ženy.