Záměr revitalizovat hlavní čistecké náměstí se urodil již před několika lety, nyní chtějí Čistečtí podniknout konkrétní kroky, tedy nechat vyhotovit architektonickou studii a projekt.

„Nechceme, aby zde byly pouze asfaltové plochy, ale aby to mělo nějaký ráz. Když prší, z velkých ploch je zatopené celé náměstí, od kostela dolů po schodech se valí proud vody přes silnici, proto je potřeba, aby plochy byly vydlážděné a byly zde vsakovací pruhy. Voda by se do nich vsákla a zůstala by na místě, nevznikaly by tak lokální záplavy,“ plánuje čistecká starostka Blanka Čebišová.

Tradiční šeříky zůstanou

Revitalizace se bude týkat i schodiště pod základní školou. „Na tento prostor již máme vypracovanou architektonickou a krajinářskou studii. Úprava schodiště tedy navazuje na celkovou úpravu prostranství,“ uvedla starostka.

Plánovaná studie by měla řešit mj. i rozvržení zeleně či vznik parkovacích míst. „Náměstí je malé, jezdí tu hodně kamionů, ale parkovací místa tu nejsou, a už vůbec ne pro nákladní auta. Točí se tu tři autobusy a při velkém provozu je to nebezpečné. Naštěstí se tu zatím nic nestalo,“ pronesla starostka.

Maturitní zkoušky na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku.
PODÍVEJTE SE: Šedesáti rakovnickým gymnazistům začaly ústní maturity

Plán vedení obce je takový, konceptuálně propojit Václavské náměstí s nedalekým Vrchlickým, kde by studie rovněž řešila jak parkovací místa, tak rozvržení zeleně, která by měla být zachována a ještě rozšířena.

„Čistá je známá svými šeříky a ty chceme zachovat, podobně jako ořechy. Chceme, aby tomu dal někdo myšlenku a řád,“ vysvětlila Čebišová.

Starostka také plánuje vybudování parkoviště u zdravotního střediska, kde má vzniknout i chodník, který povede po Jižní ulici. Druhý, který je v plánu, bude navazovat od křižovatky na Zdeslav a povede po pravé straně vozovky ve směru na Kralovice pod kulturní dům.