Práce pro lidi na obecním úřadě, ale pro vás není žádnou novinkou…

Pracuji ji zde již řadu let. Naposledy jako vedoucí stavebního úřadu. Nešla jsem tedy do nového prostředí.

S jakou myšlenkou jste úřad přebírala?

Navázala jsem na práci bývalého pana starosty Kondelíka. Pokračujeme tedy v tom, co již bylo rozjeté.

A vaše osobní přání?

Je prosté. Aby obec žila. Moc nám pomáhá fakt, že tu máme bohatý kulturní a společenský život. Spolky fungují skvěle. Chci aby se v Čisté občané cítili dobře po všech stránkách. K tomu je ale také potřeba získání finančních prostředků na rekonstrukci Čisté. Což je například kanalizace a čistička odpadních vod. Rádi bychom aby se Čistá jen neudržovala před chátráním, ale aby se rozvíjela a bylo to vidět. To se týká samozřejmě i okolních vesniček, které pod náš obecní úřad spadají.

Které to jsou?

Zdeslav, Křekovice, Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota a Strachovice. Na Zdeslavi jsme například započali tím, že tam byl zřízen osadní výbor: Zdeslav – Křekovice. Nyní bude ustanoven druhý osadní výbor neboť z těchto okolních vesnic se nedostal žádný občan do zastupitelstva. Jakmile nemáte žádného občana z okolích vesnic v zastupitelstvu, tak nevíte co tam lidé potřebují, a to je každopádně chyba.

A osadní výbor funguje?

K naší radosti ano. Navštívili jsme je, měli s nimi sezení. Oni se sami scházejí a , posílají nám zápisy ze zasedání. Je tam sepsáno, co všechno by bylo třeba udělat. Jejich požadavky postupně zpracováváme. Nyní je tam například prioritou příprava oslav 110 výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Také se dělá na vylepšení vzhledu obce. Udělala se úprava návsi. Ořezali se vrby a odklízeli se stromy, které v roce 2009 zkosilo tornádo. Lidé tam jsou dohromady, dělají brigády.

Mezi vaše záliby patří ruční práce?

Odjakživa třeba moc ráda šiji a pěstuji truhlíkové květiny. Nedávno jsem se naučila plést z pedigu. Spolek místních žen tam pořádá takzvané Babské sedánky kde se rádi společně věnujeme ručním pracem.