„Výstavu jsme chtěli zrealizovat zejména kvůli tomu, abychom poukázali na základní principy systému Fairtrade. Setkáváme se s tím, že veřejnost tento pojem již zaznamenala, ale lidé ho neumí vysvětlit, neznají jeho význam. Chceme tuto osvětu přenést i do takto malé obce a informovat zde místní občany o globálních problémech v Asii, Africe i dalších zemích,“ přiblížila okolnosti vzniku výstavu ředitelka Základní a mateřské školy Čistá Marie Kruntová, která rovněž upozornila na to, že výstava Život v bavlně nebude v tomto školním roce poslední.

„Plánujeme i další, například o pěstování kakaa, banánů. Vše děláme ve spolupráci s československou pobočkou mezinárodní organizace Fairtrade,“ doplnila Marie Kruntová. Výstavu zabezpečila učitelka přírodních věd Anna Reiningerová a během tohoto týdne budou plnit žáci prvního a druhého stupně různé úkoly a zabývat se tím, jak mají vypadat důstojné podmínky v práci, a zároveň dostanou informace o tom, s čím se potýkají lidé v Africe, Asii či Latinské Americe.

„Chceme po dětech, aby získaly povědomí o tom, jaké nastávají problémy při pěstování bavlny. Aby věděly, co je Fairtrade, kde se s výrobky mohou setkat a také jak se mají chovat. Tedy aby recyklovaly oděvy, přemýšlely nad tím, kde nakupují, co nakupují a co potom s oblečením dělají, když ho nosí. Zkrátka aby se chovaly společensky zodpovědně,“ vysvětlila Anna Reiningerová. Žáky poté čeká filmová projekce, kde bude poukazováno na systém obchodování firem s bavlnou.