Slavnostního předávání se zúčastnila a starostka obce Blanka Čebišová a ředitelka školy Marie Kruntová. Ta připomněla, že na prvním stupni o žáky pečovalo několik učitelek, včetně Jany Švolbové a Pavly Slabé, které byly v sále rovněž přítomny.

Na druhém stupni si děti převzala Irena Jelínková a v sedmém ročníku se stala třídní učitelkou již zmíněná Anna Reiningerová, která žáky dovedla až do konce školní docházky. "Věřím, že budete rádi vzpomínat na své školní zážitky. Já si vždy ráda vzpomenu na náš první společný výlet, vánoční besídky, zábavné natáčení videí, módní přehlídku a také na včerejší bowling. Poslední rok byl plný výzev a jsem ráda, že jste ho úspěšně zvládli a že jste se dostali na své vysněné školy," pronesla Anna Reiningerová.