Na příchozí čeká prohlídka zmodernizovaných odborných učeben a dalších prostor realizovaných v rámci projektů: „Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd“ a „Rekonstrukce 2. nadzemního podlaží“ a „Rekonstrukce kmenových učeben“.

Všechny tři projekty vznikly v posledních třech letech. Celkové náklady přesáhly 13 milionů korun. Nebudou chybět ukázky robotiky, programování a 3D tisku, představení interaktivních učebnic a nových učebních pomůcek, ale také výstava Fair Trade a občerstvení.