První místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová, předseda výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje Petr Halada a rakovnický senátor Ivo Trešl zahájili návštěvu Čisté na obecním úřadě.

Po půlhodinové diskuzi se starostkou Blankou Čebišovou a místostarostkou Slavěnou Razýmovou se přemístili do základní školy, kde je ředitelka Marie Kruntová obeznámila se stavem školy i s posledními investicemi.

Ve škole proběhly od roku 2019 tři rekonstrukce dohromady za zhruba 14 milionů korun. Další bude následovat, v plánu je přístavba.

Podhodnocené neinvestiční výdaje

Ředitelka Kruntová vidí problém financování regionálního školství v podhodnocení ostatních neinvestičních výdajů v loňském roce. „Hradí se z toho pracovní neschopnost zaměstnanců, jsou to ale i peníze na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nákup učebnic či zážitkové programy. Balíček není, a když marodí personál, je to velký problém,“ uvedla Marie Kruntová, podle níž jsou nesprávně ohodnoceni především nepedagogičtí pracovníci. „Také u pedagogů by bylo lepší, kdyby dostali přidáno přímo do základu mzdy,“ dodala.