Tato praxe je v čistecké škole tradicí. Zadávání témat se koná na podzim. Následně se konají konzultace a zpracovávají se jednotlivé části. „Žáci ví přesné zadání, kolik má mít práce stran či jak mají vypadat citace. Po zpracování následují konzultace s vedoucím a pak prezentace,“ popsala ředitelka školy Marie Kruntová. Ta také upozornila, že se nejedná pouze o přípravu na nástup do dalšího vzdělání. „Opravdu si chceme ověřit, že zvládají některé kompetence v rámci kritického myšlení. Že umí informace shromažďovat, uspořádat a vyhodnotit,“ dodala Kruntová.

Výběr témat byl velmi rozličný, od sportu, přes Integrovaný záchranný systém, ekologickou recyklaci až po umění. Porota žáky posledního ročníku hodnotila vesměs kladně a popřála jim mnoho štěstí do další etapy života. Deváťáky ještě před prázdninami čeká slavnostní rozloučení se školou na obecním úřadě.