Dominowo se nachází zhruba 40 kilometrů od Poznaně ve Velkopolském vojvodství a má 17 částí (obcí). Jednou z nich je i Giecz (česky Hedeč), která byla založena roku 966. Starostka Čisté Blanka Čebišová ve zkratce vysvětlila: „ Giecz byl napaden a zničen Břetislavem I, českým knížetem z rodu Přemyslovců, který pak místní obyvatele odvedl pryč. Zamířil do Čech." Usadil je na území dnešních Hedčan, Hedecka, Břežan, Černíkovic, Kožlan, Lhoty u Chříče, Čisté a dalších obcí. Po mnoha staletích se tak obyvatelé Čistecka vydali zpět do Polska, ale jen na návštěvu. „Zástupci obce nás přivítali a na uvítanou vystoupil ženský sbor Dominowo. Měli jsme možnost si prohlédnout jejich kulturní dům, jehož součástí je i hasičská zbrojnice. Se zástupci obce jsme hovořili o tom, jaký je systém a hospodaření obcí u nich a jaký u nás," popisovala události Blanka Čebišová.Perfektní překlad po celou dobu pobytu českým hostům zajistil farář Marek Winiarský.

V sobotu ráno konečně přišla očekávaná návštěva hradiště Giecze, archeologické rezervace, muzea a samotné obce Giecz. Před branami archeologické rezervace hosty čekala ředitelka rezervace Teresa Krysztofiak, starosta Dominowa, starosta Giecze, další zástupci vedení obce, občané Giecze a děti. „Přivítali nás domácím chlebem a solí," upozornila Blanka Čebišová.

Poté následovala komentovaná prohlídka původního hradiště, cesta do obce Giecz, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, návštěva gymnázia  Henryka Sucharského. „Na rozcestí před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše jsme společně zasadili lípu srdčitou, kterou jsme označili tabulkou „Lípa přátelství", opatřenou textem v polštině a češtině," upozornila Blanka Čebišová. Po prohlídce obce se vrátili do hradiště a zúčastnili se společně mše svaté v krásném dřevěném kostele. Tu celebrovali Zbigniew Nowaczewský a Marek Winiarský ve dvou jazycích.
„Po mši jsme přešli do archeoskanzenu, kde na nás čekal oběd v podobě staropolské kuchyně. Musím konstatovat, že to bylo všechno velice chutné jednoduché jídlo," popsala Blanka Čebišová.

Děti ze základní školy pro české hosty z Rakovnicka připravily rekonstrukci křtu, neboť Polsko letos slaví 1050 let od křtu svého prvního křesťanského vladaře Měška, který se oženil s dcerou českého knížete Boleslava I, s Doubravkou. Doubravka byla křesťankou a tak se nechal pokřtít i Měšek. Díky tomuto aktu, se začala do Polska pozvolna šířit křesťanská víra. „Na závěr sobotního odpoledne jsme si vzájemně předali dárky na památku, udělali jsme rozhovory pro místní regionální tisk a regionální rádio," konstatovala Blanka Čebišová.

Večer ještě všechny čekalo zasedání zastupitelstva obce Dominowo v sále kulturního domu, který byl vyzdoben českou a polskou státní vlajkou.  „Jedním bodem z programu byla návštěva z České republiky, byli jsme představeni. Měli jsme možnost být přítomni jejich běžnému jednání zastupitelstva," upozornila Blanka Čebišová s tím, že na závěr hosté z Rakovnicka poděkovali svým hostitelům za krásné a srdečné přijetí a za vše, co pro ně připravili a jak se o ně starali. „Zároveň jsme je pozvali příští rok k nám," upozornila Blanka Čebišová.

Poté následovala slavnostní večeře a taneční zábava. V neděli dopoledne se pak vypravili na cestu domů. Jeli jinou trasou, aby mohli poznávat krásy Polska. Za zmínku určitě stojí to, že se zastavili ve městě Wroclaw, kde si měli možnost prohlédnout i historické náměstí, které bylo za druhé světové války hodně poničeno. Poslední krátkou zastávkou bylo lázeňské město Kudowa Zdroj. „Vrátili jsme se s krásným pocitem, že jsme poznali další kus naší historie, zajímavé a příjemné lidi a mnoho zajímavostí. To, že se vše tak vydařilo, je zásluhou Jiřího Janečka z Hedčan, který společně se starostou obce Břežany Pavlem Škrlem, byl organizátorem tohoto zájezdu.  A také zejména díky  Marku Winiarskému, který pomáhal s organizací a s překladem. Bez něho bychom určitě neměli tak krásné vzpomínky na pobyt v Polsku. Za to všem patří opravdu veliké poděkování," dodala Čebišová.