Problémy
Podle výsledků otevřeného výběrového řízení zakázku na rekonstrukci čističky získalo Sdružení VHS a Hakov Teplice za celkovou cenu 34 milionů korun. S pracemi se zde začalo již v lednu, zkušební provoz opravené čističky by pak měl trvat celý rok 2008.

Na tuto akci byla již schválena dotace z unijních fondů a ze Státního fondu životního prostředí, který obhospodařuje ministerstvo životního prostředí, ve výši 20,3 milionů korun. Zbytek jde na vrub městského rozpočtu. Dotace sice byla již schválena, ovšem dosud žádné peníze od státu nepřišly.
„Z vlastních zdrojů jsme schopni pokrýt práce ještě v měsíci srpnu. Pokud dotační finance nepřijdou do tohoto měsíce, hrozí, že bychom museli rekonstrukci čističky zastavit. I když existuje možnost dohody s realizátorskou firmou, že by na proplacení faktur posečkala,“ popsal problém starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Radnice nyní čeká na potvrzení o registraci této stavby ze strany ministerstva, poté bude na město poslán návrh o poskytnutí podpory, který musí rakovničtí zastupitelé přijmout. „Jsem připraven kvůli tomuto bodu svolat o prázdninách operativně mimořádné zasedání zastupitelů,“ řekl k tomu Nejdl. Podle neoficiálních informací by zastupitelé o přijetí dotace měli jednat na přelomu července a srpna.