Termín dokončení letošní etapy, jejímž účelem je zvýšení kvalitativních parametrů vody na odtoku z čistírny, je stanoven na konec listopadu.
„Podle mého názoru by měla být stavba jako taková dokončena někdy kolem poloviny října. Další čas pak strávíme nad zajišťováním potřebné dokumentace. Pokud bude vše v pořádku, tak zahájíme k třicátému listopadu zkušební provoz. Ten trvá rok a po vyhodnocení bude rekonstruovaná sekce uvedena do trvalého provozu,“ konstatoval vedoucí čistíren odpadních vod rakovnického Ravosu Jiří Sedláček, který zároveň podotkl, že rekonstrukce zařadí biologický stupeň čištění do evropského standardu.
„Biologii budeme mít na výborné úrovni, jenže tato rekonstrukce vyřešila pouze část problému. Počátkem výstavby proběhly tiskem informace, že se stavba prodražuje. Je důležité si přiznat, že aby byla rakovnická čistírna na úrovni, je potřeba přistoupit ještě k dalším stavebním úpravám. Po biologickém stupni čištění by mělo dojít na rekonstrukci kalového hospodářství a stále ještě nebudou dořešeny některé dílčí stupně čistírny. Týká se to především hrubého předčištění. Konkrétně dodávky nových česlí. Byť jsme na jednotné kanalizaci, není zde řešena otázka zpracování dešťových vod,“ vysvětloval Sedláček. Podle jeho slov si do budoucna rekonstrukce čistírny vyžádají další desítky milionů korun.