Pracovníci odboru životního prostředí v rámci své kompetence provedli kontroly zaměřené na odpadové hospodařství a vodní hospodářství. Tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák řekl, že v obou případech se našlo několik nedostatků: „Proto bude s čistírnou Triton zahájeno správní řízení o udělení pokuty.“

Podle námi zjištěných informací hrozí čistírně pokuta v řádech deseti tisíců korun, v některých případech se sankce pohybují i okolo několika set tisíc korun.

Celým případem černého kouře vycházejícího z komína čistírny se několikrát zabývali i rakovničtí radní. Ti si vyžádali také informace o provedených kontrolách České inspekce životního prostředí (ČIŽP), neboť společnost Triton spadá svým výkonem mezi střední spalovací zdroje znečišťování ovzduší a jediným orgánem, který může provádět kontroly zařízení a udělit popřípadě sankce či další opatření, je právě ČIŽP, nikoli odbor životního prostředí v Rakovníku.

Mluvčí Polák upozornil, že ani přesto není radním města tento problém lhostejný: „Apelují na společnost dopisem, aby vyslyšela stížnosti občanů a zajistila technickými opatřeními nápravu celé situace.“

Jen připomínáme, že i přes několik kontrol, včetně těch neohlášených, nenašla ČIŽP žádná pochybení. Rakovnická čistírna se prý nijak neprovinila proti platné legislativě. Ve vyjádření ČIŽP mimo jiné uvedla, že během kontrol byla zaznamenána vyšší kouřivost i tmavost kouře. Podle inspekce však za vše může kvalita letošního uhlí. Možnost, že by došlo k pochybení obsluhy, je prý velmi nízká a technologická nekázeň je vyloučena.

Mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová uvedla: „Nežádoucí stav trvá pouze pár desítek vteřin, vyskytuje se velmi nepravidelně a pravděpodobně se na něm podílí letošní kvalita spalovaného uhlí s vysokým podílem uhelného mouru.“