Přesto znovu připomíná: „Nikdy neotvírejte dveře automaticky, nevíte–li, kdo za nimi stojí. Nalepte si důležitá čísla na telefon, případně zevnitř na vchodové dveře. Zkontrolujte návštěvu nejprve přes panoramatické kukátko a dejte si na dveře pojistný řetízek.“

U cizích lidí si vždy ověřte jejich totožnost, slušným lidem to nebude vadit. Nikdy si nikoho cizího nevpouštějte do bytu. Podvodníci, kteří většinou chodí ve dvojici, se vydávají za instalatéry, lékaře, lidi postižené havárií auta, za zástupce zdravotní pojišťovny, prodejce, odepisovatele elektroměru. „Jsou známy i případy, kdy si důvěřivý důchodce pozval domů člověka, se kterým se dal do družného hovoru na ulici. Hořce pak toho litoval,“ doplnil policista René Černý. Staří lidé tak přicházejí během několika sekund často i celoživotní úspory. Nakonec vám zbude v lepším případě jen zboží podřadné kvality a oči pro pláč.