V době kolem svátku Sv. Barbory se již tradičně sešli současní, ale také bývalí pracovníci jednoho z největších podniků historie na Rakovnicku – pracovníci Českých lupkových a uhelných závodů, dnes již jenom lupkových. Letos bylo toto setkání vpravdě historické. Firma ČLUZ totiž v roce 2008 slaví 50. výročí od svého založení.


ČLUZ je po dlouhá léta na Rakovnicku skutečně pojem, vždyť za padesát let jeho historie prošlo branami na 5000 pracovníků, z nichž mnozí tu při své práci strávili podstatnou část svého života. Podnik prošel složitým vývojem, od národního podniku přes koncernový a státní podnik, po privatizaci byl v majetku fondů a nyní existuje jako akciová společnost. To vše a mnohé další se lze dočíst v útlé brožurce nazvané příznačně „50 let existence ČLUZ“, kterou k příležitosti letošního slavného výročí zpracovala Mgr. Eva Perglerová – manželka současného ředitele akciové společnosti ČLUZ Ing. Jiřího Perglera. Knížka je nejen velmi zajímavá faktografickými údaji o hornictví na Rakovnicku, ale také uvádí neznalého čtenáře do problematiky žáruvzdorných lupků, technologií jeho pálení, dotýká se rozvoje firmy z hlediska technického rozvoje a věnuje si i historii a současnosti péče o zaměstnance. Připomíná také i některá nesporná absolutoria, která firma v minulosti měla a která má i dnes.
K 50. výročí založení firmy byla otevřena také tematická výstava o hornictví na Rakovnicku, která je návštěvníkům představena na půdě Muzea T.G.M. v Novém Strašecí (u kostela) a v rámci jejíž expozice je ČLUZ prezentován jako hlavní představitel hornictví na Rakovnicku. Vernisáž výstavy byla ve středu 26. listopadu a uvedli ji společně současný generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti ČLUZ Ing. Jiří Pergler a ředitel muzea Mgr. František Povolný.


Oslavy Dne horníků spojené s oslavami padesátileté existence podniku ČLUZ byly zahájeny den po vernisáži. Ve čtvrtek 27. listopadu se v Kulturním zařízení města Nové Strašecí sešlo na 200 bývalých zaměstnanců ČLUZ, nyní již v důchodu, většinou členů Sdružení hornických důchodců při a.s. ČLUZ. V pátek pak oslavy pokračovaly za přítomnosti mnoha pozvaných hostů, bývalých vedoucích pracovníků a hostů ze zahraničí. Využili jsme příležitosti a ve čtvrtek jsme položili několik otázek také současnému řediteli Jiřímu Perglerovi.

Jak vnímáte oslavy Dne horníků v souvislosti s výročím založení vaší firmy?
Na výstavě v Novém Strašecí, která byla uspořádána na počest hornictví na Rakovnicku, je ČLUZ oprávněně zmiňován jako významný hornický podnik. Nakonec i nyní je na Rakovnicku vlastně poslední hornickou organizací. Oslavy Dne horníků jako akciová společnost ČLUZ, organizujeme někdy od roku 1990 vždy kolem svátku Sv. Barbory, která je patronem horníků. V každém roce se ale setkáváme dvakrát. V listopadu a také na začátku nového roku, kde se mluví více o výsledcích a také o plánech do budoucna. Zpravidla je oslava Dne horníků jednodenní, ale letos se ještě v pátek setkáme s dalšími hosty. Pozvali jsme významné dodavatele i odběratele, pracovníky báňského úřadu a také bývalé funkcionáře, kteří byli pro ČLUZ významní. Kromě nich přijedou také zahraniční hosté, naši prodejci z Německa, Rakouska a další. Vždyť ČLUZ v současné době exportuje do většiny států Evropy.

Co považujete v historii ČLUZ, včetně doby současné, za největší milníky?
Jsem už také pamětník, přece jen jsem nastoupil na ČLUZ již v roce 1974 a s podnikem ČLUZ je dlouhodobě spjata celá naše rodina. Já nastoupil na ČLUZ v době ředitelování Ing. Pavla Gajdoše, který byl velice progresivní. Měl jsem tu léta na starosti technický rozvoj a důležité milníky vždy byly, například když se zaváděla nová mechanizace, ale také třeba výpočetní technika, kdy jsme na ČLUZ aplikovali počítače. To byly milníky 80. let. Když jsem přivezl první PC, nebo první kalkulačku v době, když tu ještě byli lidé zvyklí na počítadlo na kličku. Někteří lidé nevěřili, že by taková věc mohla přesně počítat, a tak vzali logaritmické tabulky a tu kalkulačku podle nich kontrolovali. ČLUZ byl vždy na špičce technického rozvoje, kdysi tu bylo také největší rypadlo v celé naší republice a nyní tu rovněž máme lom vybavený nejmodernější mechanizací, špičkovou technikou strojů Catepillar, Volvo, Komatsu a dalších.

Byly dříve nějaké potíže s prosazováním moderní techniky?
Technický rozvoj to má vždy složité, ale já musím říci, že na ČLUZu byli vždy rozumní lidé, a přestože jsme byli malý důl, vždy jsme byli progresivní v používání moderní techniky k dobývání, ale i elektroniky či výpočetní techniky. Měli jsme tu například první rentgen v republice na rozbory materiálu. Průkopníkem byl Ing. Pavel Roubíček. Rentgen jsme tehdy koupili od firmy Philips a „načerno“ jsme k němu přivezli přes Rakousko počítač. Za normálních okolností by to byl veliký problém, ale náš tehdejší ředitel tomu zatleskal. Nyní jsme schopni dělat desetitisíce rozborů za rok .

Jak vidíte podnik tenkrát a po roce 1989?
Dříve tu byl jiný typ společnosti. Byla to společnost řízeného nedostatku a po roce 1989 bych řekl, že jde o společnost přebytku. Všechno si můžete pořídit, například pro svoje podnikání, ale musíte na to mít peníze. Je třeba se tedy řídit rozumem, také nekupujeme vše, na co se ukáže. Například ten zmíněný rentgen máme ještě z minulé doby, protože nám stále pro naše potřeby vyhovuje.

A jak vidíte budoucnost podniku v době, kdy se musíte mnohem více potýkat se světovou konkurencí?
Budoucnost je přímo úměrná tomu, jak budeme vyrábět kvalitně a cenově příznivě, aby nás zákazníci chtěli. Prozatím se nám to daří, v poslední době jsme mohutně investovali právě do zákaznického pohledu, abychom naplnili heslo, které se kdysi snad ani říkat nemohlo. Prostě – náš zákazník, náš pán – to je stále téměř zákonem. K tomu se chceme co nejvíce přiblížit. Dnes si zákazník objedná určitou kvalitu i složení lupků a my jsme schopni vyhovět. Kvalita - to je to první, co potřebujeme, abychom byli úspěšní, to druhé je být cenově přijatelní, protože máme samozřejmě konkurenci. Třetí důležitou věcí je, aby na ČLUZu byli stále šikovní lidé jako dříve. Aby byli ochotni se vzdělávat, učit se a rozumět moderní technice, která je důležitá ke zvýšení produktivity a k úspěchu firmy. Nutno v závěru říci, že v roce 2008 jsme zaznamenali za posledních 17 let největší odbyt, ovšem vždy je otázkou, zdali nám to vydrží i nadále.

Pokračování najdete v úterním vydání deníku.

AUTOR: Sláva Pilík