Sportovní hala je od loňského roku v majetku města Rakovník, když ji získalo od Tělovýchovné jednoty tělovýchovných zařízení (TJ TZ) Rakovník. Nutno podotknout, že objekt je v havarijním stavu, vedení radnice investicemi drží sportovní provoz do doby, než se rozhodne, co bude se sportovní halou dále. Buď dojde pouze k rekonstrukci objektu, nebo bude hala zbourána a postaví se na tom samém místě nová, anebo dojde k demolici objektu a hala se postaví jinde. Pomoci k tomu má analýza variant investičního záměru, kterou radní objednali u pražské společnosti Sportovní projekty za 197 tisíc korun bez DPH. Mimochodem ta samá společnost městu zpracovala vizualizaci budoucí podoby Městského stadionu Rakovník.

„Tato analýza poskytne vedení města všechny možné varianty řešení,” doplnil Jiří Cafourek, mluvčí rakovnické radnice. Analýzu by mělo město Rakovník k dispozici do šestnácti týdnů. Debatovat nad osudem sportovní haly by tak zastupitelé mohli na červnovém zasedání.

Podle starosty města Luďka Štíbra budou o osudu sportovní haly u kulatého stolu jednat zástupci města, projektanti, ale také zástupci rakovnických klubů. „Musíme si k tomu sednout a poté se rozhodnout, jakou cestou dále jít, aby investice města byla účelná. Vše je ale otázkou peněz,” řekl starosta.