Město od nového roku pojede na rozpočtové provizorium

Než schválí zastupitelstvo města Rakovníka řádný rozpočet na rok 2008, bude se radnice řídit schváleným provizoriem. Maximálně však tři měsíce.

Rakovník/ Na svém posledním zasedání 26. listopadu projednávalo rakovnické zastupitelstvo mimo jiné i rozpočtové provizorium na rok 2008. „Rozpočtové provizorium bude platit jen do doby schválení řádného rozpočtu zastupitelstvem města, nejdéle však na tři rozpočtové měsíce, to znamená maximálně do března 2008,“ řekl na vysvětlenou rakovnický starosta Zdeněk Nejdl.

SPORT:

Zítra si připomeneme ženský volejbal mezi VK Rakovník A - Kralupy nad Vltavou, šachy…