Projekty na rekonstrukci Domu osvěty, regeneraci Čermákových sadů a studii využitelnosti staré jídelny vypracuje českobudějovický Ateliér A1.


Projektová dokumentace na rekonstrukci dnes nevyužívané nehistorické části Domu osvěty (objekt se sálem) vyjde na 590 tisíc korun.
„Nutné je zde opravit střechu, ale když nyní máme prostředky z prodeje pozemku pro výstavbu obchodního centra, udělá se projekt na rekonstrukci kompletní,“ řekl k tomu místostarosta Luděk Štíbr.

V budoucnu by měl Dům osvěty spadat pod rakovnické kulturní centrum. Využíván by měl být pro klubové koncerty, taneční a třeba jako zkušebna rakovnických kapel. Žádána je především variabilita prostoru. Studie využitelnosti tří domů na Žižkově náměstí, kde dnes funguje školní jídelna vyjde na cca 240 tisíc – z toho na 30 tisíc pak 3D model možného řešení, který bude určen pro diskusi s veřejností. Tyto tři domy se uvolní v okamžiku, kdy bude stát nová jídelna pod 1. ZŠ, která by se měla začít stavět už v příštím roce. Vedení města by rádo do uvolněných objektů přemístilo městskou knihovnu z ulice Na Sekyře. Tento objekt patří státu a město zde ročně platí nájemné pohybující se v řádu sta tisíců korun. Studie včetně statických posudků by měla naznačit, zda tato vize je vůbec uskutečnitelná. V budoucnu by zde mohlo být i informační centrum.

Projektová dokumentace na regeneraci Čermákových sadů vyjde na 988 tisíc. Počítá se zde se zpevněním chodníků v celé délce, obnovou mobiliáře, osvětlení, kamerovým systémem. Přiznat by se mělo bývalé řečiště náhonu, pod internátem by měl vzniknout vodní prvek s lávkou, který by vyřešil zdejší spodní vodu. Projekt by měl řešit i lepší přístup na lávku přes Rakovnický potok. U vstupů do parku by měly stát brány, sochy Husa a Smetany dostanou důstojnější místo. Opravy by se měl dočkat i altán, ten by se měl stát kulturním středem parku, u něj by mohl být i menší amfiteátr.