Účastníci mají za úkol vytvořit zákusek ve tvaru jesenického viklanu nebo kapličky Všech svatých u Petrohradu. To vše v rámci společného projektu Jesenicko za odměnu. Vyhodnocení soutěže se uskuteční už ve středu 2. dubny v půl třetí odpoledne.

Výrobky můžete přinést ještě ten den do prostor výrobny ISŠ Jesenice v Nezvalově ulici nejpozději 10 minut před zahájením soutěže, tj. do 13.50 hodin. Garantem soutěže je Integrovaná střední škola Jesenice.