První vyšel v lednu. Studenti na jeho přípravě pracovali už od listopadu a dali si za úkol vydávat ho jedenkrát za dva měsíce. „Původně to měl být jen firemní boulettin, specializovaný na firmy, ale rozhodli jsme se využít situaci a pokusíme se uvést více do povědomí nejen činnost fiktivních firem, ale i celé školy, a založit studentský časopis," uvedla ředitelka školy Eva Tomková.

Vydávají ho hlavně žáci druhého ročníku a několik žáků třetích a prvních ročníků převážně oboru cukrář – cukrářka. V redakční radě zasedá vrcholový management obou fiktivních firem.

Marlenka a Marcipánka mají své vedení i zaměstnance. Začínají podnikat, dělají propagaci, marketing, obchodují s ostatními firmami a účastní se veletrhů ostatních fiktivních firem. Studenti si tak projdou všechny činnosti, které v budoucnu upotřebí, pokud by chtěli podnikat.

Firmy byly zapsány do obchodního rejstříku, zahájily marketing.
Názvy si také děvčata a několik chlapců vybrali sami. Nyní se starají o celý úřad, administrativu, korespondenci.
Rozhodují se, co budou vyrábět, na který trh vstoupí. nezanedbávají ani propagaci. Vytvářejí si katalogy cukrářských výrobků i s ceníky.