V posledních dnech se v kuolárech objevily informace, že cyklostezka rozhodně nebude. Jako důvod je často uváděn také fakt, že se žádosti o dotaci na výstavbu zmíněné cyklostezky nepodaří získat dostatečný počet bodů. A bez dotace by nejspíše k nové výstavbě nedošlo, a to hlavně kvůli nedostatku peněz. Tyto zákulisní spekulace razantně odmítl Marcel Chládek (ČSSD), senátor a také náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje a evropské integrace. Podle něj se jedná o nepravdivé informace.

„Tyto informace jsou naprosto mylné. Vše jsem prověřoval, žádost ještě nebyla projednána a také ohodnocena," reagoval na podnět od Rakovnického deníku Marcel Chládek a dodal: „Není pravdou, že by žádost měla mít menší počet bodů, jelikož v místech byly také značné povodňové škody. Hodnotících bodů by tak mohla mít žádost na výstavbu cyklostezky daleko více."

Už dříve jsme vás informovali, že vedení Středočeského kraje s výstavbou nové cyklostezky na Rakovnicku počítá. „S výstavbou cyklostezky Rakovník Pavlíkov se stále počítá, jsou vydána všechna potřebná povolení ke stavbě a jsou vyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemkům, po nichž cyklostezka povede," informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák počátkem dubna letošního roku, ještě před tím, než žádost o dotaci úředníci poslali do Regionálního operačního programu střední Čechy. Jako předběžný termín zahájení prací uvedl tehdy hejtman Josef Řihák říjen 2013.

Podle propočtů projektanta by cyklostezka měla stát zhruba dvanáct milionů korun a její délka by měla být okolo 4,5 kilometru. Cyklostezka by pak měla skončit před Pavlíkovem.

Proč právě nová cyklostezka mezi Rakovníkem a Pavlíkovem?

Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpověď. Cyklostezka by měla kopírovat starou cestu mezi Rakovníkem a Pavlíkovem, která vede podél Jalového potoka. „Jedná se o velmi krásné a romantické údolí. Bohužel, dnes je cesta plná kopřiv a keřů, navíc v některých místech je bahno," řekl starosta Pavlíkova Miroslav Truxa. Ten navíc podotkl, že kdyby byla cesta zpevněná, byla by možnost o ni pečovat multifunkčním traktůrkem, který má obec k dispozici. „Nyní bychom ale riskovali, že traktůrek někde zapadne v blátě a budeme jej muset vyprošťovat," dodal Miroslav Truxa.

Navíc cyklisté by nemuseli jezdit po velmi frekventované silnici ve směru do Pavlíkova, ale mohli by využívat tuto bezpečnější alternativu, stejně jako pěší turisté. Stezka by pro cyklisty v Pavlíkově rozhodně neskončila. Turisté a cykloturisté se po projetí obce, kde mimochodem mohou navštívit výstavní síň Jiřího Anderleho v budově Obecního úřadu Pavlíkov či muzeum starých motocyklů Splněný sen, mohou vydat polní cestou s mírným převýšením do Hvozda. Odtud následně přes obec Malinová a Krakov přijedou cyklisté ke zřícenině hradu Krakovec, kde si mohou prohlédnout i sochu Jana Husa na úpatí zříceniny hradu Krakovec. Využít se dají i turistické cesty a není tedy vždy nutná jízda po silnici. Komu by to ovšem nestačilo, může se podle říčky Javornice vydat k řece Berounce na Zvíkovec.

Z Pavlíkova je to také „kousek" k legendárnímu hostinci U Rozvědčíka nebo také na Křivoklát.