V průběhu letošního roku získalo město Rakovník ze Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky dotaci ve výši bezmála 1,6 milionu korun.

Celý úsek však nový nebude. Dotace ze zmíněného fondu byla přidělena na realizaci takzvaných čistých cyklostezek, tedy úseků, kde zmíněná komunikace neslouží pro dopravní obsluhu.

„Podpora se týká pouze třetí a čtvrté části trasy C. Tedy těch, které představují takzvané čisté cyklostezky bez výjimek pro dopravní obsluhu,“ potvrdil tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Celkové náklady přesáhnou částku dva miliony korun. „Rada města rozhodla na základě vyhodnocení nabídek k zadávacímu řízení uzavřít smlouvu s rakovnickou firmou Froněk za cenu bezmála 2,38 milionu korun,“ dodal mluvčí Polák.