To Deníku potvrdil také hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. „S výstavbou cyklostezky Rakovník Pavlíkov se stále počítá, jsou vydána všechna potřebná povolení ke stavbě a jsou vyřešeny majetkoprávní záležitosti k pozemkům, po nichž cyklostezka povede," informoval hejtman Josef Řihák a dodal: „Do měsíce budeme podávat žádost o dotaci z Regionálního operačního programu střední Čechy na realizaci tohoto projektu. Předběžný termín zahájení realizace projektu je říjen 2013."

Právě nová cyklostezka by měla vést kolem rušné silnice mezi Pavlíkovem a Rakovníkem. Výstavbu by měl zafinancovat Středočeský kraj. Podle propočtů projektanta by cyklostezka měla stát zhruba dvanáct milionů korun a její délka by měla být zhruba okolo 4,5 kilometru. Vedla by podle Jalového potoka. Cyklostezka by pak měla skončit před Pavlíkovem.

„Její vybudování umožní bezpečnou jízdu na kole do zaměstnání, školy i za službami. Zároveň však bude sloužit i pro rekreaci, protože ve spojení naopak s bezpečnou silnicí III/2331 a stávající cyklostezkou Rakovník Křivoklát vytvoří bezpečný cyklistický okruh v bezprostředním okolí Rakovníka a umožní zřízení nové velice atraktivní cyklotrasy propojující Rakovník s hradem Krakovcem," komentovala před rokem tehdejší mluvčí kraje Berill Mascheková.

Až k zřícenině

Turisté by se po projetí obce, kde mimochodem mohou navštívit výstavní síň Jiřího Anderleho či muzeum starých motocyklů, vydali rovinatou cestou s mírným převýšením do Hvozda. A právě tuto cestu má vedení obce Pavlíkov, v případě dostatku peněz, v plánu rovněž zrekonstruovat. Po projetí Hvozdu a následně Malinové a Krakova přijedou cyklisté ke zřícenině hradu Krakovec, kde si mohou prohlédnout i sochu Jana Husa. Využít se dají i turistické cesty vedoucí kolem Polského rybníka a není tedy vždy nutná jízda po silnici. Komu by to ovšem nestačilo, může se podle říčky Javornice po červeně trase vydat k řece Berounce na Zvíkovec a následně podle fyzických sil zvolit cestu zpět.

Čechova cyklostezka

Bakalářskou práci na vznik nové cyklostezky na území mikroregionu Balkán zpracoval v minulém roce třiadvacetiletý Tomáš Bárt ze Slabec. Jednalo by se o tématickou cyklostezku regionálního významu, která by propojovala celý region jižním směrem. „Rád bych, aby byly ukázány také památky, které nejsou tak přístupné, a které mají určitě ještě co říci z hlediska cestovního ruchu," zdůraznil koncem minulého roku Tomáš Bárt s tím, že destinace má obrovský potenciál cestovního ruchu, a to díky své geografické poloze v rámci Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, a také díky velké četnosti památek, které mají v regionální i národní historii obrovskou hodnotu. „Jsem cyklista a rybář a cítím jakýsi dluh ke zdejšímu kraji, neboť ho mám rád," dodal Tomáš Bárt.