Nové posouzení si vynutila novela evropské směrnice o vlivu staveb na životní prostředí. Právě ŘSD musí v této chvíli získat závazné stanovisko podle přechodných ustanovení novely, v rámci kterého orgán EIA ověří, zdali obsah stávajícího stanoviska EIA vydaného před novelou je v souladu s novou evropskou směrnicí EIA. Uvede také, které podmínky tohoto stanoviska budou závazné pro další řízení ohledně příprav stavby D6.

Průtahy kolem D6 se nelíbí ani prezidentu Miloši Zemanovi. O jeho stanovisku, které vznesl při návštěvě Středočeského kraje, informoval na schůzce starosta Nového Strašecí Karel Filip: „Panu prezidentovi se nelíbí tempo, jakým tato stavba pokračuje, a dostavbu D6 podporuje."

Dalším bodem jednání byl výkup pozemků po celé trase stavby. Radek Mátl z ŘSD Praha upozornil také na novelu zákona o směně pozemků: „Od 1. května 2016 vstupuje v platnost novela zákona z roku 2009, která umožní provádět směny pozemků se státními institucemi."

S pozemky také souvisí žaloby církve, konkrétně Arcibiskupství Pražského, na pozemky dotčené rychlostní silnicí D6 v katastrálních územích Nové Strašecí, Řevničov, Krupá, Nesuchyně a Kněževes, které získala v restituci. Podle předběžných jednání lze ale předpokládat, že zde dojde k dohodě. Církve nebudou bránit dostavbě rychlostní silnice D6.

V jednotlivých úsecích stavby se uskutečňují jednoduché pozemkové úpravy. Týkají se příjezdových cest k nově vzniklým pozemkům, které budou dotčeny stavbou D6. Starostové mají o pozemkové úpravy zájem, proto starosta obce Řevničov Jiří Petráček vznesl požadavek, zda by si starostové mohli prohlédnout nějaký úsek trati, kde k jednoduchým pozemkovým úpravám již došlo. Návštěva takového úseku se připravuje.
O stavbu rychlostní silnice z Prahy do Karlových Varů usilují starostové obcí. Scházejí se se zástupci ŘSD na pravidelných schůzkách zhruba jednou za měsíc v jedné z dotčených obcí.

Začít stavět se původně mělo už v letošním roce v úseku Nové Strašecí – Řevničov a obchvat Řevničov – Krušovice.