Konkrétně se jedná o opravu celého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu mezi km 19,1 až 24,5 v délce 5400 metrů. "Oprava D6 v uvedeném úseku bude zahrnovat zejména rekonstrukci vozovkového souvrství, obnovu nezpevněných krajnic, výměnu krajních svodidel a jejich doplnění," uvádí ve své zprávě Ředitelství silnic a dálnic.

Součástí zakázky je rovněž obnova vodorovného a svislého dopravního značení, obnova odvodnění komunikace včetně rekonstrukce pěti propustků a přesypaného mostu.

Součástí bude také oprava mostu na D6, přemosťujícího silnici u Tuchlovic. Zároveň je předpokládáno kácení náletových dřevin.

close Práce částečně ovlivní provoz. info Zdroj: ŘSD zoom_in Práce částečně ovlivní provoz.

Práce částečně ovlivní provoz. Předpokládá se vedení dopravy v režimu dvěma jízdními pruhy ve směru na Karlovy Vary a jedním jízdním pruhem ve směru na Prahu s tím, že rychlost bude snížena na 80 km/h a v místech přejedu středního dělícího pásu až na 60 km/h.