Část ušetřených peněz tak půjde na podporu spojů z Jesenice směrem na Plzeňsko a Kralovicko. Sníží se také roční příspěvek členských obcí. Potvrdil to předseda svazku Jiří Loskot. „Chtěli vyjít vstříc obyvatelům Jesenice a západní části okresu, takže jsme podpořili spoj na Podbořany a Kralovice," uvedl Jiří Loskot.

Ústecký kraj financování svého spoje převzal. Úřad Plzeňského kraje spoje mimo své území hradit odmítl. Středočeský kraj zase nechtěl uzavřít smlouvu s dopravcem z Plzeňska.

„Dohodli jsme se s krajem, že spoj zaplatíme z peněz svazku. Pro letošní rok se jedná o necelých 170 tisíc korun. Středočeský kraj tedy převzal financování spojů za zhruba 380 tisíc korun, proto jsme snížili členský příspěvek obcí ze 110 na 100 korun za obyvatele," vypočítával Jiří Loskot.

Zřízení spojů z Jesenice do Podbořan je pro město na konci okresu i Středočeského kraje velká pomoc. Radní o to usilovali už několik let.

Lidé z Jesenice se o autobusy zajímali. Do Podbořan a Kralovic mohou děti jezdit do škol jiných oborů, než jsou v Jesenici nebo v Rakovníku. V Plzni je navíc vysoká škola. Z Podbořan pokračují další spoje do Ústí nad Labem, do Mostu. Z opačného směru na Jesenicko zase přijíždějí lidé za rekreací.

Lidé v této lokalitě mají chaty a chalupy a někteří nevlastní auto, takže sem museli jezdit vlakem přes Blatno. „Na Plzeňsko a Ústecko lidé míří i k lékaři a za různými specialisty," dodal starosta Jan Polák.

Zástupci svazku se i dále snaží vyjednat pokrytí těchto spojů krajem. Pokud by se nepodařilo dohodnout platbu s Plzeňským krajem, svazek by hradil spoje na Vysokou Libini ve výši 350 tisíc korun za rok.

„Očekáváme, že by pak Středočeský kraj převzal od svazku další úhradu spojů na Rakovnicku minimálně v této výši," podotkl Jiří Loskot. Ušetřené peníze by mohl Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti použít pro zřízení dalších spojů do odlehlých částí okresu.

Roční příspěvek na veřejnou dopravu je zhruba čtři miliony

Starostové ale zatím v rámci okresu žádné nové spoje nepožadovali. Zřizování spojů ale není hlavní činnost spolku. O tom musí rozhodovat Úřad Středočeského kraje. Přesto předseda spolku Jiří Loskot jedná se zástupci obcí Jedomělice a Tuřany, které jsou součástí Svazkové školy Bez Hranic, o možnostech zavedení spojů z důvodu dopravy žáků do školy.

„Mám připravený návrh pro Středočeský kraj, jestli by nám nepomohl školní autobusy zřídit," vysvětloval Jiří Loskot. Na druhou stranu není v plánu ze strany svazku některé spoje omezovat, i když jezdí nevytížené. „Pokud chceme, aby lidé více jezdili hromadnými dopravními prostředky, musí zasáhnout tak, aby se snížilo jízdné," řekl Jiří Loskot.

Za rok přispívá svazek, ve kterém je 75 obcí Rakovnicka, na veřejnou dopravu částkou zhruba čtyři miliony korun. To je stejná částka jako v roce 2010. V roce 2011 musel spolek placení některých spojů převzít, aby nezanikly, což představovalo navíc částku dva a půl milionu korun.

V které části okresu Svazek na zajištění dopravní obslužnosti nejvíce přispívá, to podle předsedy nelze jednoznačně říci. Příspěvky jsou rovnoměrné.

Svazek chce částku stále snižovat. „Jednou by mělo dojít k tomu, že by svazek žádné příspěvky na dopravu neplatil, ale shromažďoval by informace pro Středočeský kraj, jak doprava v okrese funguje," dodal Jiří Loskot.