Spolupráce bezprostředně navazuje na již realizovanou fázi integrace Rakovnicka v prosinci loňského roku. Jedná se o propojení dalších přibližně dvaceti zbývajících autobusových linek na Rakovnicku. Realizací této části dojde k plnému připojení okresu Rakovník včetně zajištění přeshraničních vazeb do Plzeňského (Kralovice) a Ústeckého kraje (Podbořany). Součástí akce bude rovněž optimalizace spojů železniční a autobusové dopravy v okolí trati Rakovník – Kralovice, resp. Jesenice.

„Díky lepší vzájemné koordinaci bude možné zajistit plošnější dopravní obsluhu uvnitř kraje nebo napojení na Prahu. Díky spolupráci s Plzeňským krajem bude rovněž zajištěno komfortnější napojení na autobusové spoje ve směru do Plzně,“ přibližuje mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.