Nalezeny byly v oblasti, která před v roce 2020 proslula unikátním nálezem zlatých šperků z doby stěhování národů. „Na první keltskou minci narazil účastník jedné z našich muzejních přednášek. S detektorem kovů se šel projít do lesa, kde našel první z dvanácti zlatých statérů. Nález nám hned oznámil, takže jsme místo odborně prozkoumali a zabezpečili,“ informovala Kateřina Blažková, archeoložka a zástupce ředitelky pro muzeum a výstavní síně Rakovník.

S amatérskými hledači kovů i zájemci o historii a archeologii je rakovnické muzeum v kontaktu už skoro 20 let. „Snažíme se je motivovat a vzdělávat, takže spolupráce s mnoha z nich funguje příkladně,“ sdělila Blažková, podle níž jsou mince v hodnotě jednoho, třetiny a osminy statéru. „Ta nejmenší, v hodnotě čtyřiadvacetiny statéru, má pouhé 4 milimetry v průměru a jde o skutečný unikát. Její ražba totiž dosud nemá známé srovnání. Na líci má patrně páva a krásný ptačí motiv je i na rubu. Mince jsou navíc perfektně zachovalé, což naznačuje, že možná nebyly nikdy v oběhu,“ prozradila archeoložka

Nález zlatých mincí, které ještě čekají na odborné posouzení, proto jsou zatím nepřístupné veřejnosti, představuje pro rakovnické muzeum další významný přírůstek do tamních sbírek. „Odborný posudek Národního muzea potvrdil, že se jedná o soubor unikátních bójských ražeb z našeho území z konce střední doby laténské. Jde o zcela první archeologicky dokumentovaný depot – tedy o hromadný, záměrně uložený soubor – těchto mincí u nás. Jejich kulturně historická hodnota je i proto nevyčíslitelná,“ pronesla ředitelka muzea Magdalena Elznicová Mikesková.

Jak již bylo zmíněno, jedná se v nedávné době o druhý zajímavý nález. Před čtyřmi lety byly nalezeny „královské“ šperky z 5.-6. století našeho letopočtu, které lupiči odcizili pravěkému velmoži a na které muzeum upozornila dvojice amatérských hledačů .  „Záhadu zlatých šperků popisuje stejnojmenná výstava. V rámci její derniéry chystáme 21. června i poslední komentovanou prohlídku,“ zve do Muzea T. G. M. Rakovník Kateřina Blažková.

Oba nálezy podle Blažkové naznačují, že Rakovnickem vedly koridory, po nichž už v období pravěku a středověku cestovali příslušníci tehdejších elit.

Šperky vykládané drahokamy je možné nyní vidět na výstavě Záhada zlatých šperků v Muzeu T. G. M. Rakovník, a to až do 30. června.

Muzeum zve zájemce o archeologii i na jarní cyklus populárně naučných přednášek. V rámci Archeologického léta nabídne také oblíbené vycházky po zajímavých archeologických lokalitách.

Na začátku května, konkrétně 4. a 5., se koná také 2. ročník Pochodu Alice Garrigue Masarykové, který vede z Prahy do Lán. „Pochod připomíná odkaz mimořádné osobnosti Alice Masarykové, dcery našeho prvního prezidenta a zakladatelky Československého červeného kříže. Od jejího narození uplyne letos už 145 let,“ připomněla Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník.