Co se za poslední léta nejvíce povedlo?

Určitě se zlepšilo ubytování, protože se část klientů přestěhovala do přilehlých okálů. Snížily se tak počty klientů na pokojích a komfort ubytování se tedy naopak zvýšil. Každý má nyní svůj soukromý koutek se svými věcmi. Může se tu cítit opravdu jako doma. Máme k dispozici osm okálů a už šest z nich tedy bude obývaných. Podařilo se nám také navýšit počet zaměstnanců, takže máme více lidí, kteří mohou pomáhat. Nabízíme tedy vyšší míru individuálního přístupu.

A s ohledem na vnější svět?
Podařilo se až doposud zdejší mírně uzavřenou komunitu vůči světu otevřít. Mnoho našich klientů vyjíždí za výlety, nákupy. A podle toho, kolik přijelo třeba na oslavu našeho padesátiletého výročí trvání lidí, je vidět, že se k nám už veřejnost nebojí přijít. Už pro ně nejsme tabu, nejsme stigmatizovaní. Za to jsem moc ráda.

Nějaké novinky?
V nejbližší době budeme rozšiřovat službu. Nyní poskytujeme službu osobám se zdravotním postižením, lidem, kteří mají snížené rozumové schopnosti. Od roku 2015 bychom chtěli naše služby rozšířit. Bude zde ještě domov se zvláštním režimem pro lidi s autismem a chráněné bydlení. Je to náročná situace, ale budeme na ni připraveni. Probíhá vzdělávání. Zaměstnanci jezdí do jiných zařízení, aby byli na službu skutečně připraveni a poskytovali ji kvalitně.

A další plány?
Mám ještě takový plán. Dostali jsme od sponzora peníze na projektovou dokumentaci jízdárny. V našem areálu je velké hospodářské stavení, kde máme své koně a provádíme hipoterapii. Ta je ale pochopitelně omezena roční dobou. Když nastane podzim, tak až do jara takové možnosti nejsou. Rádi bychom tedy ještě postavili jízdárnu.

Takže stále něco budujete?
Ano. Ale nejvíce mě těší, že když k nám někdo přijde, tak nás vnímá jako kvalitní službu. Potěší mě, když řekne: „Vidím spokojené klienty a spokojené zaměstnance." A musím zdůraznit, že Praha, náš zřizovatel, je k nám v tomto ohledu velmi vstřícná a nápomocná. Investuje do služeb klientům tak, aby byli maximálně spokojeni.

Není tedy nic, co by vás trápilo?
Asi nebudu zapadat do dnešní doby, ale ne. Když není něco hned, tak to prostě bude později. Hledáme i jiné cesty, jak sehnat na něco finance. Třeba z evropských fondů nebo od sponzorů a daří se nám s nimi komunikovat. Když někoho žádáme o pomoc, tak se vždy cítíme partnery. My nikdy nejsme prosebníci. Naše značka je, myslím, dostatečně kvalitní na to, že si zasloužíme spolupráci.