Proč jste se rozhodl bojovat za vyváženost města Rakovníka?

K Rakovníku mě pojí dlouhodobé rodinné vazby, a přestože trvalý pobyt mám jinde, v horizontu dvou až tří let bych se sem rád přestěhoval. Rodina bydlí v Luženské ulici, která je přímo ukázkou nevyváženosti. Tato lokalita nás nyní trápí nejvíc, i když jsou tu samozřejmě i jiné otázky, se kterými jako spolek nejsme úplně ztotožněni. Ovšem problematika obchodního centra byla tou poslední kapkou, která nás donutila k tomu pokusit se se situací něco reálně dělat.

Jméno spolku jste tedy odvozoval od současného stavu věcí?

Ano, já v Rakovníku osobně cítím disharmonii, zvláště ve veřejném prostoru. Naším prioritním cílem je ovšem ochrana krajiny a přírody, s čímž veřejný prostor souvisí, ale chceme se vyslovovat i k otázkám architektury, urbanismu, reklamy, případně upozorňovat v téhle oblasti na nešvary, které se vyskytnou. Spolek po vyřešení otázky obchodního centra nijak nezanikne a bude aktivní dál.

Takže se dá očekávat vaše aktivita v případě výstavby nových domů, budování veřejné zeleně a podobně?

Po registraci spolku zašleme generální žádost na krajský úřad a městský úřad, která se bude týkat informování o veškerých probíhajících řízeních. Budeme ale omezeni pouze na katastrální území města Rakovníka.

Máte i politické ambice? Kolik členů vlastně spolek v současné chvíli má?

Ne, politické ambice nemáme. Zakládající členové spolku jsou tři. Kateřina Vacková, Eva Vacková a já. Současný počet členů je dán tím, že jsme spolek museli zřídit opravdu rychle, protože investor nečekal. Nicméně v současné době ještě stále čekáme na zapsání do spolkového rejstříku. Během týdne by se tato věc měla vyřešit. Nemáme ale ambice mít stovky členů, spíš několik málo desítek.

Na Facebooku už ale aktivní jste.

Ano. Na Facebooku máme jednak uzavřenou skupinu, kde sdružujeme vlastně takové jádro našich největších podporovatelů, kteří sympatizují s našimi myšlenkami. Jsou tam i někteří rakovničtí živnostníci, takže máme napojení i na tuto oblast. Přibližně v polovině dubna (12. 4., pozn. red.) byla zřízena také otevřená facebooková stránka s názvem našeho spolku Pro vyvážený Rakovník, kde nějakým způsobem prezentujeme naše postoje a názory.

Co plánujete dál v kauze nové obchodní centrum?

V současné době v této věci běží územní řízení. Jeho oznámení proběhlo 25. dubna a bohužel už nemáme šanci do něho zasáhnout. Plánujeme se ale účastnit řízení stavebního a případně i dalších navazujících řízení. Zvláště co se týká zařazení do podlimitního nebo nadlimitního režimu projektu.

Dá se to ještě vůbec zastavit?

Jestli se dá výstavba zastavit, záleží na tom, jak se projekt bude posuzovat. Minulý rok krajský úřad k 1. září vydal sdělení, kterým projekt zařadil do podlimitního režimu. To znamená, že na něj nebude aplikována EIA (zkratka pro Environmental Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, pozn. red.). K tomuto sdělení už jsme podali žádost o poskytnutí informací, na základě jakých podkladů toto rozhodnutí vydali. V daném sdělení je také uvedeno, že plánovaný projekt má mít necelých 70 parkovacích míst a 2000 metrů čtverečních zastavěné plochy. Tedy není tam vůbec vyjádřena plocha zpevněná. A kromě rozsahu vynětí z orné půdy v něm chybí další technické údaje. Zároveň toto sdělení nebylo vydáno v rámci řízení. Na prosincovém zasedání zastupitelstva, kde vlastně projekt v prvním schvalovacím procesu neprošel, zástupce investora hovořil už o zhruba 3000 metrech investované plochy pro samotný Kaufland a dalších 1500 metrů pro další hobby market s dohromady asi 300 parkovacími místy. To je násobně někde úplně jinde, než bylo prvotní zadání schválené krajským úřadem. Jsme proto přesvědčeni, že krajský úřad měl postupovat kumulativně, to znamená, že do celkového posouzení měla být zahrnuta i plocha zastavěná a zpevněná vedlejšího Tesca a Stop Shopu. To pochopitelně dohromady dává úplně jiné číslo.

Respektujete jako spolek výsledky průzkumu, který v Rakovníku proběhl a kterým radnice tvrdí, že jsou splněny různé klíče statistických dat?

My zvláště rozporujeme koncepci samotného dotazníku, který v rámci ankety proběhl. Dle nás byly položené otázky formulovány opravdu na velmi obecné bázi. Úplně však chyběla jakákoli informační kampaň nebo akce ze strany města směrem k občanům, která by ukázala, jak by měl projekt vypadat. Jsme tedy přesvědčeni, že občané neměli k dispozici kompletní údaje, a s výsledky ankety se neztotožňujeme.

Jsou podle vás Rakovničané otevření ke změně veřejného prostoru?

Dle naší zpětné vazby ano. Otázkou je nyní prostor Na Sekyře, dlouhodobě nešťastné je také řešení poutačů některých provozoven. Naše skupina podporovatelů tedy není, stejně jako samotný spolek, prioritně proti obchodnímu centru, ale snažíme se lidem prezentovat, co se děje, proč se to děje a jakým způsobem k tomu dochází.