Městská policie, která je přítomna de fakto na každé akci konané v Rakovníku, byla vybavena přístrojem, pomocí něhož může poskytnout akutní první pomoc v případě srdeční zástavy. Navíc městská policie má uzavřenu dohodu se středočeskou záchrannou službou, kdy k podivným oznámením vyjíždí jako „předvoj“ záchranky.

Bližší informace o zakoupeném přístroji nám sdělil tiskový mluvčí radnice Jan Polák: „Moderní přístroj umožňuje laickou první pomoc ještě více zprofesionalizovat. V případě první pomoci člověku postiženému srdeční fibrilací přístroj po připojení zjistí aktuální stav. Poté hlasová nápověda přístroje navádí „laického zachránce“ k dalším úkonům včetně zvukových signálů pro správnou frekvenci srdeční masáže. Pokud je postiženým malé dítě, součástí přístroje je takzvaný dětský klíč.“

Data mají k dispozici i lékaři

Tento moderní přístroj má ještě jednu užitečnou věc. Pomocí infračerveného přenosu lze všechny naměřené hodnoty přenést do přístroje v autě záchranné služby. Radnice také oslovila primáře záchranné služby Leoše Klika.

„Pan primář vyloučil skutečnost, že by přístroj mohl poškodit zdraví, neboť přístroj po připojení vyhodnocuje srdeční tep a až následně poté doporučí či nedoporučí výboj. Přístroj nezačne fungovat, pokud se na člověka nenalepí obě elektrody,“ tlumočil slova primáře mluvčí Jan Polák. Vedení rakovnické radnice se na základě těchto argumentů rozhodlo přístroj zakoupit. „Přístroj v hodnotě 54 919 korun bude pořízen na základě schváleného rozpočtového opatření z prostředků Městské policie Rakovník,“ dodal závěrem Jan Polák.

Dle sdělení lékařů tvoří komorová fibrilace až 80% srdečních zástav u dospělých lidí. Defibrilace je jedinou kauzální léčbou, přičemž každá minuta prodlevy znamená snížení šance na úspěšnou defibrilaci o 7 – 10%.

60 tisíc lidí zemře na srdeční příhodu
Náhlou srdeční příhodu nemusí vždy nutně vyvolat fyzické vypětí či zdravotní stav, ale také prostředí ve kterém žijeme, jako například stres, spěch, horko, špatná životospráva, obezita apod. Dle projektu „Dejte srdci šanci“ umírá v České republice na náhlou srdeční zástavu 60 tisíc lidí ročně. V tomto případě je na prvním místě zásada „být připraven“, což jsou i slova primáře Leoše Klika k nákupu defibrilačního přístroje.