Po úvodním vystoupení pěveckého sboru Berušky a Barušky si vzala slovo starostka obce Denisa Závorová. „Chtěl bych poděkovat především zastupitelům z předešlého volebního období, kteří začali s projektem rekonstrukce fary a díky nim byla nakonec zachráněna. Jsem ráda, že se do velice pěkného historického projektu podařilo zapojit i místní obyvatele a rodáky. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, a to zejména projektantovi Karlu Endyšovi, sponzorům, současným zastupitelům, ale i občanům, kteří se jasně vyjádřili pro rekonstrukci fary,“ sdělila starostka Děkova.

Také místostarosta obce Petr Spišák byl rád, že se rekonstrukce zdárně povedla. „Touto akcí se všichni loučíme, protože kandidovat nebudeme a chci tedy poděkovat všem, co to s námi čtyři roky táhli a podporovali nás. Byli jsme dobrá parta a byl bych rád, aby obec i nadále vzkvétala,“ přál si.

Následně farář Petrovic Václav Kružík poprosil Boha o požehnání a poté již došlo k slavnostnímu přestřižení pásky. Příchozí si se zájmem prohlíželi nově zrekonstruovanou faru a slavnostní páteční den zakončil koncert skupin Pokaždý jinak a Rock slaves.

Fara byla postavena v roce 1900 na místě původní fary, která byla tou dobou již v dezolátním stavu. V roce 2008 obec odkoupila faru od římskokatolické církve v Petrovicích a začalo se s rekonstrukcí, jejíž první fáze skončila o dva roky později, kdy byla stavba zakonzervována. Výdaje na rekonstrukci převyšovaly pět milionů korun. „Během našeho čtyřletého volebního období byla dokončena rekonstrukce přízemí fary a částečně i rekonstrukce podkroví, když výdaje přesáhly jeden milion pět set tisíc korun,“ dodala Denisa Závorová.

V letech 2010 – 2014 vznikal projekt s názvem Od vědomí místa ke kořenům, kde byly zpřístupněny informace o historii obce do roku 1945. V posledních čtyřech letech byly doplňovány i další exponáty a dnes jsou zde vystaveny i liturgické oděvy.