Oprava byla pro místní tak trochu překvapením. Práce začaly už před čtrnácti dny. 
V neděli před tím dělníci rozmístili v obci dopravní značky s omezením provozu a zmiňované pondělí už řidiče přijíždějící na „Karlovarku" od Kolešovic zastavil zákaz vjezdu všech vozidel. Přitom z této strany se silnice objet nedá, jen po polní cestě a to ještě 
v běžné pracovní době.

„Oprava ,Karlovarky´ je velké omezení pro občany. 
Z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) nám bylo sděleno, že se to jinak vyřešit nedá a že oprava je nutná a vlastně se realizuje i na naši žádost. Při tom jsem ještě ředitelství psala, že máme podanou žádost o dotaci na čističku odpadních vod a kanalizaci, jestli by to nešlo odložit," nechala se slyšet starosta obce Jiřina Milerová.

Oprava silnice v obci začala podle Ředitelství silnic a dálnic ČR kvůli jejímu poškození při budování chodníků a na základě množících se stížností starostky obce Hořesedly. Naposledy stížnost na ŘSD došla v srpnu letošního roku. Chodníky podél „Karlovarky" se ve vsi opravovaly v letech 2012 až 2014 spolu s výstavbou dešťové kanalizace. Při tom byla vždy zhruba na dva měsíce jedna polovina silnice zavřená.

Nadměrné zatížení jednoho jízdního pruhu a rozjíždění vozidel před semafory zdeformovalo konstrukční vrstvy a zdevastovalo obrusné vrstvy silnice. Při provizorním doplnění styčných ploch mezi chodníky a původní konstrukcí silnice natekla srážková voda do konstrukčních vrstev silnice. Opravu už nebylo možné podle vyjádření ŘSD odkládat do nekonečna.
Proč?

To vysvětlil tiskový mluvčí ŘSD ČR Jan Studecký: „Obec má stavební povolení na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod od roku 2011 a doposud se stavbou nezačala. A není zaručeno, že obec v příštím roce získá na její stavbu dotaci."

O opravě „Karlovarky" se jedná už od roku 2013, což tiskový mluvčí Jan Studecký rovněž potvrdil: „Oprava silnice byla v září 2013 paní starostce přislíbena při místním jednání. V prosinci téhož roku pak bylo Závodem Praha ŘSD ČR zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu silnice v Hořesedlích. ⋌Na podzim roku 2014 byla projektantem svolána pracovní schůzka na OÚ Hořesedly, které se zúčastnila starostka Jiřina Milerová.
Dále letos v březnu bylo vydáno zadání veřejné zakázky na opravu. S tím byla seznámena starostka i místostarostka obce na schůzce 24. března na OÚ. Po výběrovém řízení v září zhotovitel podepsal smlouvu.

O samotném zahájení opravy se starostka oficiálně dozvěděla až v pondělí 19. října ráno, kdy práce začaly.
„V devět hodin sedm minut mi přišlo do datové schránky povolení uzavírky. Před tím se o tom povídalo, dělníci tady dělali nějaké výkopy, ale oficiálně jsme se to dozvěděli až v pondělí," konstatovala starostka Jiřina Milerová.

Obyvatele podle starostky také hodně omezovaly neexistující přejezdy do postranních ulic. Ještě v úterý odpoledne, den po započetí prací, nebylo možné autem vjet přes asfaltový schod do ulice k fotbalovému hřišti.

„Ve středu jsem s pracovníky mluvila a řekla jsem jim, že je jasné, že nemohou udělat nájezd ke každému domu, ale že do ulice ke hřišti a k Sýkorům by ho mohli alespoň udělat. Slíbili, že to bude do pátku," podotkla starostka Milerová. V pátek odpoledne se dalo do ulic opatrně vjet šikmo přes mostek.
„Přístupy do jednotlivých nemovitostí v trase opravy jsou průběžně na místě řešeny technickým dozorem investora. Odfrézovaným recyklátem jsou zřizovány provizorní sjezdy a nájezdy na komunikaci," uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studetský.
Práce na silnici jsou naplánovány do konce listopadu.