Základní škola a mateřská škola Jesenice uspěla se svým projektem „Z lavic do přírody aneb Školní zahrada plná života, poznávání a prožívání" v Revolvingovém fondu Ministerstva životního prostředí a z tohoto fondu získala příspěvek na další úpravy školní zahrady. Mohli jsme tedy zlepšit výukový, popř. výstavní prostor altánu, vysadili jsme další stromy a keře, upravili jsme zahradu – povalový chodníček, lavičky na posezení, úprava mulčovací kůrou, oblázky apod. Dále žáci školy pod vedením Mgr. Jany Hornofové vyrobili v keramickém kroužku pítka pro ptáčky, domečky pro čmeláky, pro hmyz.

Na Den otevřených dveří probíhaly přípravy již od počátku školního roku, kdy žáci připravovali výtvarné i prostorové práce na výstavu na školní zahradě. Každá třída prezentovala své výrobky a výtvory, a to včetně dětí z mateřské školy, které nakreslily a vymodelovaly pěkné houby.

Dne 8. října se přišli všichni žáci podívat na školní zahradu a zároveň se zúčastnili pracovních dílen, které si pod vedením paní učitelky Lenky Valešové pro mladší kamarády připravili žáci 8. třídy. Každá třída na I. stupni si tady vytvořila svůj třídní strom, dále si každý žák odnesl vyrobeného ježečka a výrobek z přírodního materiálu. Jako odměna bylo i zábavné malování na obličej. Ostatní návštěvníci si prohlédli zahradu a zároveň měli možnost ochutnat bramborové placky s houbami a chuťovky, na jejichž výrobě se podíleli pracovníci školy společně s žáky 9. ročníku. To vše bylo možné zapít výborným moštem, který na místě vyráběl pan učitel Pavel Knapp.

Estetický dojem zahrady doplňovaly nejen pracovní dílny žáků a vystavené výtvarné a prostorové práce, ale i výstava krásných fotografií přírody od žákyně 9. ročníku Kateřiny Dolejšové.

Akce na školní zahradě velmi významně doplňovala výstava hub. Na výstavu přineslo exponáty 16 lidí, a to z řad žáků a zaměstnanců školy. Celkem jsme sehnali 84 druhů hub. Sice jsme měli v minulém období více druhů, ale vzhledem k mrazivým dnům, jež předcházely výstavě, je i tento počet úspěchem.

Velice obětavý a ochotný pan Ing. Vladimír Bazika pomáhal paní učitelce Vlastimile Knappové třídit a určovat houby již v pondělí. V úterý byl celý den k dispozici a ochotně a fundovaně odpovídal na veškeré dotazy. I jemu patří naše veliké DÍKY. Při prohlídce výstavy hub měla pro žáky paní učitelka Knappová připravené úkoly, při jejichž řešení pomáhala i prezentace na interaktivní tabuli.

Den otevřených dveří se podařil a jen doufáme, že příště si cestu k nám do školy najde více lidí. Těší nás, že si na tuto akci našli cestu i žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany Vanické a žáci ISŠ Jesenice pod vedením paní ředitelky Mgr. Evy Tomkové.

Naše poděkování patří nejen všem, kteří nás přišli podpořit a akci navštívili, ale také panu Ing. Vladimíru Bazikovi za pomoc, ochotu a vynikající spolupráci, paní Mgr. Janě Hornofové za keramické výrobky a v neposlední řadě hlavní organizátorce Mgr. Vlastimile Knappové.

Za Základní školu a mateřskou školu Jesenice Mgr. Danuše Vopatová