Ačkoliv se na posledním zasedání zastupitelstva ozývaly hlasy z řad opozice, co to vlastně videokronika je a proč je u ní vyčleněna částka bezmála čtvrt milionu korun, nakonec tato forma zachycování dění v Rakovníku dostala v rámci rozpočtového provizoria zelenou. „Natáčení tohoto významného zdroje informací o životě ve městě bude tak pokračovat i v letošním roce. Rada města odsouhlasila uzavření dodatku k původní smlouvě s Rudolfem Sedleckým. Cena za tvorbu zůstává stejně jako v minulých letech na hranici bez několika málo stovek dvě stě padesát tisíc korun,“ tlumočil rozhodnutí rady města Jan Polák, mluvčí rakovnické radnice.

„Radní zastávají jednotný názor, že do videokroniky chceme investovat maximálně oněch dvě stě padesát tisíc korun,“ řekl bližší informace ohledně ceny za kroniku starosta města Zdeněk Nejdl.

Videokroniku si pochvaluje i místostarosta Jan Švácha. Z jeho slov vyplynulo, že je dobře, že v Rakovníku takováto forma uchování historie městského dění je.

Ve videokronice jsou zaznamenány jednotlivé akce vždy za uplynulý měsíc. Kromě běžných reportáží ze sportovních klání, kulturního a společenského života ve městě Rakovník zde najdete i reportáže zaznamenávající urbanistický vývoj města.

Jelikož na posledním zasedání zastupitelů zazněly hlasy, že se o kronice příliš neví, chystá radnice určité změny v prezentaci.

„Několikrát jsme o videokronice informovali v měsíčníku Radnice, nyní budeme podrobnosti o aktuálním díle dávat do měsíčníku každý měsíc. Navíc informace budeme zveřejňovat i na webových stránkách města, kde by mohl být uveden seznam akcí, které jsou v aktuálním díle zaznamenány,“ řekl Polák.

Můžete vypalovat

Aktuální vydání videokroniky lze zhlédnout vždy ve vestibulu rakovnické radnice a také před projekcí v rakovnickém kině běží vždy upoutávka v reportážích. Kvůli propagaci uvažuje radnice, že by u televize v radnici přibyl banner, že se jedná o videokroniku.

Město Rakovník má sice autorská práva, ale kopírování či vypalování DVD se nebrání. „V případě zájmu si lze DVD půjčit v hudebním oddělení Městské knihovny Rakovník a i si ho zde nechat za poplatek dvaceti korun vypálit. Nebo si jej může dotyčný vypálit sám doma,“ připomněl Polák.

„Jde o to, aby se ta informace dostala mezi lidi. A čím více lidí bude videokroniku mít, tím je daleko větší šance, že se videokronika zachová,“ dodal Švácha. Radnice také plánuje umístit filmové reportáže přímo na web města. Zatím to však není kvůli technickým problémům možné.

Kromě toho vede město stejně jako další obce ručně psanou kroniku, což nařizuje zákon.