Konkrétně by projektová dokumentace měla být zpracována na školní tělocvičnu v ulici Poděbradova, dále na objekt Polikliniky a dále na budovy v ulici Nerudova, Erbenova, Vrchlického, Polní a Lesní.

Zásak by byl konstruován s bezpečnostním přepadem ze zasakovacího zařízení do splaškové kanalizace pro případ velkého objemu srážek. „Projektová dokumentace by obsahovala hydrologické výpočty, vlastní technické řešení a soupis prací s výkazem výměr ve formě oceněného i takzvaného „slepého“ rozpočtu. (Slepý rozpočet je výkaz výměr se soupisem prací, kde jsou provedeny jednotky a množství, ale není stanovena cena). Projektová dokumentaci by mohla být současně podkladem pro možnou žádost o dotační podporu,” vysvětlil starosta.