V Mateřské škole v Roztokách se sešli děti a rodiče při společné práci na téma Velikonoce.

Blíže nám vše popsala vedoucí učitelka Miluše Svobodová: "Paní učitelka Alena Jedličková , která na naší škole vede tvořivou výtvarnou dílnu pro děti, tentokrát připravila různé techniky zdobení velikonočních kraslic. Děti si je mohly za asistence svých rodičů vyzkoušet, nebo třeba jen pozorovat.“

V mateřince se vajíčka zdobila inkoustem a zmizíkem či voskovou technikou. Malovalo se na ně temperou a prstovou technikou. „Bylo milé pozorovat , jak se děti s chutí pustily do díla a maminky jim vydatně pomáhaly nejen radou,“ doplnila Miluše Svobodová.

Odpoledni v Roztokách vládla příjemná tvořivá atmosféra, jak ostatně můžete vidět i na naší fotografii. Všichni odcházeli domů spokojeni, s novými zkušenostmi a krásnými kraslicemi. „Dokonce si někteří upletli pamihodu, nebo vyrobili velikonoční zvířátko,“ dodala ještě Miluše Svodová.