Za pořadatele akce s názvem Noční les vysvětlila Marie Círová: „Chtěly zjistit, zda se nebudou bát spát bez maminky a ještě k tomu se vypravit na noční výpravu do lesa." A tak se posléze všichni vypravili do usínajícího lesa, kde plnili úkoly. A také děti poznávaly nezaměnitelný zpěv ptáků, ale i volání laní, kachny, jelena… Dům dětí a mládeže Rakovník připravil tuto historicky první aktivitu spolu s Centrem lesní pedagogiky Střední Čechy. To zde zastupovala Anička Poláková.

Po návratu do klubu si pak vyráběly paletku z přírodnin, poznaly, co je to Kimova hra. „Zahrály si různé sportovní i legrační hry, jako například račí kopaná. Nechyběly ani didaktické pomůcky s ukázkami přírodnin a stopy zvěře," dodala Marie Círová. V sobotu se pak po vydatné snídani děti dozvěděly, jak dopadly ve všech soutěžích, a nakonec všichni stateční účastníci procházky nočním lesem a spaní v klubu obdrželi krásné pamětní diplomy. „Jako vzpomínku na dva dny strávené u nás v Domě dětí a mládeže v Rakovníku," upozornila Marie Círová s tím, že program v klubu spolu s ní připravili ještě Miroslava Donátová a Tomáš Doležal. „Dodejme, že akce byla pořádána v rámci grantu od Města Rakovník," dodala k nevšednímu zážitku Marie Círová.