Soutěž je určená žákům základních škol na Rakovnicku, gymnázium nevyjímaje. „Pořádá ji Dům dětí a mládeže Rakovník, ale zadání olympiády je centrální. Posílají nám ho z kraje. Předsedkyní poroty dějepisné olympiády je Irena Náprstková, dále je v porotě také Jaroslava Štylerová, Jana Suková a Milena Fridrichová,” sdělila k olympiádě Rakovnickému deníku Miroslava Vondříčková, vedoucí oddělení estetiky a společenských věd v Domu dětí a mládeže Rakovník.

V letošním ročníku nebyla účast příliš velká, a to kvůli nemocem nebo lyžařským kurzům. „V předchozích letech se účast pohybovala v rozmezí dvaceti až pětadvaceti soutěžících, letos jich bylo málo, až nás to překvapilo. Žáci, kteří se do okresního kola dostanou, mají o historii zájem. Není to jen jeden ze způsobů jak se vyhnout školní lavici,” sdělila Irena Náprstková, předsedkyně komise a učitelka druhého stupně ve 3. základní škole v Rakovníku.Porota dějepisné olympiády Irena Náprstková a Miroslava Vondříčková (vpravo), Jaroslava Štylerová a Milena Fridrichová (vlevo)„Osobně mám na starosti veškeré náležitosti týkající se příprav soutěže. Kopírování soutěžních otázek, příprava odměn, psaní diplomů, prezenční listiny, přihlášky a další náležitosti,” prozradila Miroslava Vondříčková.

„Soutěž se koná každý rok, přibližně ve stejnou dobu i čas, pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a gymnázií. V testu je zařazeno sedmadvacet otázek, které dohromady čítají 110 bodů. Každý rok je v jiném duchu, tento je zaměřený na období Československa, na jeho sté výročí a hlavně na první republiku, tedy roky 1918 až 1938. V loňském roce jsme měli zaměřené téma na Marii Terezii,” sdělila Irena Náprstková.

„Téma na další rok zatím nevíme, bude se o něm diskutovat společně s ostatními kraji až na celostátním kole, které se bude konat v květnu,“ dodala.

Krajské kolo dějepisné olympiády, kam postoupili nejlepší z okresního kola, se uskuteční v březnu v Kladně.


MONIKA MICHÁLKOVÁ