V Jesenici chodí větší část ratolestí do historického objektu v Oráčovské ulici, zbylé děti byly doposud umístěny do budovy základní školy ve Školní ulici. Stará vila bude v rámci první etapy částečně zrekonstruována a směrem k internátu vyroste nová jednopatrová přístavba. „Školce každý rok povolujeme výjimku na maximální počet dětí, jsme na hranici hygienické normy a navíc je ze strany rodičů tendence, umisťovat do školky i dvouleté děti. Kapacita školky zkrátka již nedostačuje, a tak jsme se rozhodli pro tento projekt, který počítá i s menšími dětmi,“ vysvětlil starosta města Jan Polák.

Ve stávajícím objektu se prozatím počítá s rekonstrukcí sklepních prostor a prvního nadzemního podlaží. Udělá se nová podlaha, vymění se okna, vznikne nové sociální zázemí pro děti i učitelky a dojde rovněž ke změně zdroje vytápění. Topí se zde zkapalněným uhlovodíkovým plynem. Ten nahradí tepelná čerpadla.

Ilustrační foto
Veřejné toalety budou nakonec umístěny do modulů u autobusáku

Současně s opravami vily se pracuje i na jednopatrové moderní přístavbě, kde bude umístěn hlavní vchod do školky.

Oba objekty budou spojeny propojovacím krčkem, vzniknou zde jedny centrální šatny a počítá se i s venkovní terasou. Nová třída v přístavbě bude mít kapacitu 24 dětí.

První etapa vyjde na zhruba 34 milionů korun a nezahrnuje pouze stavební práce, ale také vybavení včetně nábytku. „Vybavení jsme vysoutěžili zvlášť mimo projekt, proto je částka o něco vyšší, než se v rámci první etapy původně počítalo,“ vysvětluje Polák.

Město obdrželo dotaci ve výši 20,4 milionu korun, 20 milionů je od ministerstva financí, zbylá částka od Středočeského kraje. „Hotovo by mělo být do konce července, nejpozději na začátku srpna, abychom měli alespoň měsíc na přípravu do nového školního roku,“ plánuje starosta.

Následující etapa bude zahrnovat především rekonstrukci druhého patra.

„Ještě se ale bude muset doladit rozpočet a poohlédneme se, zda bude možné i na druhou etapu získat nějakou dotaci,“ podotkl jesenický starosta.

Nového moderního zázemí se v příštím roce dočkají také děti v Senomatech. Vedení městyse chystá opravit nejen místní mateřskou školu, ale školní jídelnu.

„Jedná se o kompletní rekonstrukci dvou samostatných budov a stavbu bychom chtěli zrealizovat v následujícím roce s využitím dotace z ministerstva financí,“ popsal senomatský starosta Tomáš Valer.

Prodavačky v luženské Jednotě.
Zákazníci menších prodejen dodržují opatření mnohem více než na jaře

Chystaná rekonstrukce bude spočívat ve změně vytápění ze současných akumulačních kamen na tepelné, dále dojde k zateplení vnějšího pláště budov, dokončí se výměna oken nebo se kompletně obnoví elektroinstalace. Kromě toho dojde k vestavbě mateřského centra do nebytových prostor v budově školní jídelny.

„Po rekonstrukci by v případě potřeby tyto prostory mohly sloužit jako další třídy mateřské školy s kapacitou deseti dětí,“ nastínil Tomáš Valer.