Kdo by očekával jednolitou hudební kulisu, ten by se velice mýlil. Interpreti nabídli plně obsazenému sálu skladby z klasické hudební tvorby (Mozart, Beethoven), ale např. i melodie z Peru, Irska a Izraele. Kytary se střídaly s klarinety, houslemi a klavírem. Pestrý hudební obraz byl podbarven dobrým úmyslem.
ZUŠ Rakovník uspořádala tento koncert ve spolupráci s Rabasovou galerií Rakovník a s humanitární organizací ADRA, která působí po celém světě a pomáhá lidem v nouzi. Impuls k uspořádání koncertu vyšel od jedné z učitelek ZUŠ Olgy Truhlářové, která již v minulosti sama účinkovala na podobném dobročinném koncertu určeném též pro Keňu. „Snažím se své žáky motivovat a společně s nimi jsme se tedy dohodli, že zkusíme uspořádat tuto akci," objasnila paní Truhlářová. Volba státu pak přirozeně padla na již zmíněnou africkou zemi.

Nemocnice

A zřejmě nejlepším způsobem, jak dosáhnout toho, aby pomoc z bohatších zemí světa doputovala až do určeného místa potřeby, je spolupráce s někým, kdo má v cílové destinaci nějaké aktivity a místním již pomáhá. Partnerem žáků hudebky se tak stala 
ADRA se svým projektem na podporu nemocnice ve vesnici Itibo.

Zástupkyně humanitární organizace Marie Tesařová byla přítomna i na samotném koncertu a seznámila veřejnost s projektem v Itibu a se zacílením výtěžku z koncertu, resp. obdobných koncertů. „Většinou jdou finance z těchto akcí na zdravotní potřeby – léky proti malárii, proti AIDS (HIV) apod. V posledních dnech se koupily i dva oxygen koncentrátory pro přísun většího množství kyslíku pro pacienty a dialyzační pumpa pro přesné dávkování léků." Z dalších slov paní Tesařové nadále vyplýval rozměr pomoci, kterou nemocnice poskytuje. „Spádová oblast nemocnice zahrnuje něco kolem 60 000 lidí. Její součástí je i porodnice, která poskytuje osvětu a zázemí zdejším ženám, které jsou zvyklé tradičně rodit doma v hliněných chatrčích." A o tom, že projekt nemocnice v Itibu má kromě svého hlavního poslání pomáhat další klady, svědčí přítomnost mladých mediků z Univerzity Karlovy. „Na praxe sem jezdí studenti lékařské fakulty a věřím, že působení v této keňské oblasti je pro ně výrazným zážitkem. A hodně náročným," doplňuje Tesařová.

A jaký vzkaz nám povídání o chudé keňské oblasti může předat? Možná takový, že v porovnání s některými oblastmi na Zemi se nemáme zas tak nejhůř. Přes všechny mouchy máme jistě kvalitnější zdravotní systém než většina rozvojových zemí. Jistě máme i komfortnější život, než jsou chatrče s udusanou podlahou. Nakonec bychom si měli uvědomit, že jedinec v tisíce kilometrů vzdálené oblasti má prakticky ty samé základní potřeby jako my, ale na rozdíl od nás nemusí mít takovou možnost zajistit si je. A ať už je důvodem takové situace cokoli, právo na důstojný život a zdravý vývoj by měl mít každý člověk.

Zaujal-li vás projekt nemocnice v Itibu, či máte-li chuť nějakým způsobem přímo pomoci k jeho realizaci, zavítejte na stránky humanitární organizace ADRA (www.adra.cz). Naleznete zde i další aktivity této mezinárodní neziskovky. Obdobnou možnost, jak se seznámit s fungováním humanitární a rozvojové pomoci a případně jak se zapojit do souvisejících aktivit, máte i u další velké organizace Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz) a nespočtu dalších subjektů z neziskového sektoru.

AUTOR: VLADIMÍR KALIŠ